Plenos Municipais

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Se ten problemas para poder ver o pleno nesta páxina, pulse neste enlace
http://www.streaminggalicia.com/directo4/

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 26 de xaneiro de 2023

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

 

Orde do día:

1. Parte resolutiva

1.1. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 1/2023

1.2. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 2/2023

1.3. Aprobación inicial, se procede, da modificación da ordenanza fiscal núm. 4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras

1.4. Aprobación, se procede, da adhesión do Concello de Cambre á Central de Contratación do Estado

1.5. Aprobación, se procede, do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2023

1.6. Aprobación inicial, se procede, da modificación das bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2022, así como a súa convocatoria

1.7. Aprobación, se procede, do POS+ Adicional 1/2023 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios do exercicio 2023

1.8. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria e orzamento do Concurso de disfraces, comparsas e carrozas do Entroido en Cambre 2023, así como a súa convocatoria

1.6. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

2. Parte declarativa

2.1. Declaracións institucionais

2.2. Mocións dos grupos municipais

 

3. Parte de información, control e fiscalización

3.1. Informes do equipo de goberno

3.2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e concelleiros/as delegados/as e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da Alcaldía

3.3. Rogos

3.4. Preguntas

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Xaneiro
Día 26
Febreiro
Día 16 (urx) – Día 23
Marzo
Día 30
Abril
Día 27 (extra) – Día 27

Maio

Día 25

Xuño

Día 15 (extra) – Día 29

Xullo

Agosto


Setembro


Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro
Día 27
Febreiro
Día 24
Marzo
Día 16Día 30
Abril
Día 18Día 27

Maio

Día 25 – Día 30

Xuño

Día 29

Xullo

Día 27

Agosto

Día 31

Setembro

Día 14 – Día 28

Outubro
Día 26

Novembro
Día 24Día 30

Decembro

Día 12 (urx) – Día 12
Día 28
Xaneiro
Día 29
Febreiro
Día 16Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 27 – Día 30

Maio

Xuño

Día 10Día 13

Xullo

Día 2 (urx) – Día 2
Día 29

Agosto

Setembro

Día 16 – Día 30

Outubro

Día 28

Novembro

Día 23 (19:30)
Día 23 (20:00)
Día 25

Decembro

Día 14 – Día 30
Xaneiro
Día 30
Febreiro
Día 27
Marzo
Día 27
Abril
Día 24Día 28

Maio

Día 15Día 19
Día 23 – Día 29

Xuño

Día 26

Xullo

Día 31

Agosto

Setembro

Día 11 – Día 25

Outubro

Día 16 – Día 27
Día 30

Novembro

Día 27

Decembro

Día 23
Xaneiro
Día 31
Febreiro
Día 28
Marzo
Día 14Día 18
Abril
Día 4Día 25

Maio

Día 30

Xuño

Día 27Día 27 (extra)

Xullo

Día 18Día 31 (extra)

Agosto

Setembro

Día 5Día 26

Outubro

Día 31

Novembro

Día 28

Decembro

Día 19
Xaneiro
Día 19Día 26
Febreiro
Día 23
Marzo
Día 28
Abril
Día 11Día 26

Maio

Día 31

Xuño

Día 28

Xullo

Día 26

Agosto

Setembro

Día 6Día 24Día 27

Outubro

Día 25

Novembro

Día 29

Decembro

Día 27
Xaneiro
Día 12Día 28
Febreiro
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Maio

Día 27

Xuño

Día 24

Xullo

Día 29

Agosto

Día 26

Setembro

Día 30

Outubro

Día 20Día 28

Novembro

Día 25

Decembro

Día 30
Xaneiro
Día 12Día 28
Febreiro
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Maio

Día 27

Xuño

Día 24

Xullo

Día 29

Agosto

Día 26

Setembro

Día 30

Outubro

Día 20Día 28

Novembro

Día 25

Decembro

Día 30
Xaneiro
Día 8Día 19Día 22Día 29
Febreiro
Día 2Día 9Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 30

Maio

Día 12Día 28

Xuño

Día 25

Xullo

Día 10Día 30

Agosto

Día 22

Setembro

Día 15Día 24

Outubro

Día 29

Novembro

Día 20Día 26

Decembro

Día 21
Xaneiro
Día 29Día 31
Febreiro
Día 13Día 28
Marzo
Día 27
Abril
Día 24

Maio

Día 21Día 21Día 29

Xuño

Día 4Día 26

Xullo

Día 29Día 31

Agosto

Día 13Día 28

Setembro

Día 25

Outubro

Día 30

Novembro

Día 11Día 27

Decembro

Día 18
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril

Maio


Xuño

Día 16

Xullo

Día 13Día 26

Agosto

Día 30
Setembro
Día 27

Outubro

Día 25

Novembro

Día 29

Decembro

Día 19Día 27