Acordos reguladores de prezos públicos

ACORDO REGULAMENTARIO N° 1.
Convenio regulador do Prezo Público de Actividades Culturais
Ver acordo


ACORDO REGULAMENTARIO N° 2.
Convenio polo que se regula o Prezo Público das Actividades Extraescolares Municipais
Ver acordo


ACORDO REGULAMENTARIO N° 3.
Convenio polo que se regula o Prezo Público das Actividades Extraescolares Municipais
Ver acordo


ACORDO REGULAMENTARIO N° 4.
Convenio polo que se regula o Prezo Público das Actividades Xuvenís
Ver acordo


ACORDO REGULAMENTARIO N° 5.
Convenio polo que se regula o Prezo Público do Servizo de Axuda a Domicilio e Outras Prestacións Sociais
Ver acordo (PDF)