Declaración de bens e actividades


1.- Declaracións presentadas antes da toma de posesión do cargo.

a) Declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas.
b) Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos.

Lexislatura 2019-2023.
– Lexislatura 2023-2027

2.- Declaracións presentadas con motivo do cesamento do cargo.
Lexislatura 2015-2019.

3.- Declaracións presentadas cando se modifican as circunstancias de feito durante o período de mandato.

4.- Declaracións presentadas anualmente.
Lexislatura 2019-2023.