Emprego público

Convocatoria de concurso para confeccionar unha listaxe de docentes para a súa contratación laboral temporal ou nomeamento interino para a impartición de cursos de formación ocupacional para desempregados (Plan AFD), da Xunta de Galicia.

Por Resolución desta Concellería nº 830/2017 de data 18 de maio de 2017, aprobouse a convocatoria e Bases para a confección dunha listaxe  para a contratación laboral temporal ou nomeamento de interinos  para a execución de programas de carácter temporal de docentes...