Entidades colaboradoras

A Rede de Bibliotecas Municipais de Cambre non podería levar a cabo a súa labor sen a inestimable colaboración das seguintes entidades públicas:

• Os distintos CEIP enclavados no termo municipal e EEI San Bartolomeu de Pravio no desenvolvemento das actividades de animación á lectura do Moucho Leroucho.
• IES Afonso X O Sabio e IES David Buján, na actividade Abrililustrado.
• Deputación da Coruña, para a publicación de carteis e folletos divulgativos das nosas actividades.
• Xunta de Galicia, nos programas Ler Conta Moito, así como na mellora e ampliación das coleccións bibliográficas.