Lista definitiva de admitidos/excluídos na convocatoria do concurso para a creación dunha relación de docentes para a impartición de cursos de formación [Actualizado: 31/10/22]

31 Oct 2022

Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes para a contratación laboral temporal ou nomeamento de funcionario interino para a impartición de cursos de formación para o emprego de especialidades da familia profesional de enerxía e auga e instalacións e mantemento (PLAN AFD).

Anuncio da resolución da lista provisional

Lista definitiva de admitidos/excluídos na convocatoria do concurso 

Taboleiro