Programas

A programación da Rede de Bibliotecas Municipais de Cambre pretende contribuír á animación a lectura e a dinamización cultural. Está dirixida aos distintos grupos de idade e pon en valor as efemérides máis salientabéis en relación coa literatura.