Retribucións

De conformidade co establecido no artigo 6, apartado 3 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Cambre (B.O.P. 03/08/2011), publícanse as percepcións mensuais dos concelleiros por Asistencias a órganos colexiados.

Asistencias a Órganos Colexiados

Cantidades abonadas aos membros da corporación correspondentes por asistencia a órganos colexiados.

Soamente figuran os concelleiros que tiveron asistencias aos distintos órganos colexiados, non figurando tampouco os concelleiros con dedicación exclusiva ou parcial.

Xaneiro
Febreiro

Marzo

Abril

Maio

 

Xuño

 

Xullo

 

Agosto

 

 Setembro

 

Outubro

 

Novembro
 

Decembro

 

Xaneiro
Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

 Setembro
Outubro
Novembro
 
Decembro

Xaneiro
Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

 Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
  *Compensación / deducción asistencias
Abril

Maio
Xuño
Xullo
Agosto
*Compensación / deducción asistencias
 Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro