Retribucións

De conformidade co establecido no artigo 6, apartado 3 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Cambre (B.O.P. 03/08/2011), publícanse as percepcións mensuais dos concelleiros por Asistencias a órganos colexiados.

Asistencias a Órganos Colexiados

Cantidades abonadas aos membros da corporación correspondentes por asistencia a órganos colexiados.

Soamente figuran os concelleiros que tiveron asistencias aos distintos órganos colexiados, non figurando tampouco os concelleiros con dedicación exclusiva ou parcial.

Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro   Outubro   Novembro   Decembro
Xaneiro
Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

 Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
  *Compensación / deducción asistencias
Abril

Maio
Xuño
Xullo
Agosto
*Compensación / deducción asistencias
 Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro Febreiro Marzo Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
Setembro Outubro Novembro Decembro