Convocatoria de concurso-oposición para a selección dun administrativo de administración xeral interino e elaboración de lista de reserva para nomeamentos de administrativos de administración xeral interinos.

26 Mar 2018

Convocatoria de concurso-oposición para a selección dun administrativo de administración xeral interino e elaboración de lista de reserva para nomeamentos de administrativos de administración xeral interinos.

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Convocatoria de concurso-oposición para a selección dun administrativo de administración xeral interino e elaboración de lista de reserva para nomeamentos de administrativos de administración xeral interinos.

 

Fecha de publicación: 28 de xaneiro de 2018.

 

Anuncio.
Bases.
Impreso de solicitude

Valoración de méritos da fase de concurso e convocatoria do primeiro exercicio da fase de
oposición.

Anuncio

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2018

Contestación á consulta formulada

Anuncio consulta formulada

Fecha de publicación: 27 de marzo de 2018

Lectura pública do primeiro exercicio da fase de oposición

Anuncio lectura pública

Fecha de publicación: 3 de abril de 2018

Resultado do primeiro exercicio da fase de oposición e convocatoria do segundo.

Anuncio valoración primeiro exercicio e convocatoria do segundo

Fecha de publicación: 9 de abril de 2018

Resultado do segundo exercicio da fase de oposición.

Resultado do segundo exercicio da fase de oposición

Fecha de publicación: 19 de abril de 2018

Resultado definitivo do concurso-oposición.

Anuncio resultado proceso selectivo

Fecha de publicación: 23 de abril de 2018

Taboleiro