Plenos Municipales

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Si tiene problemas para ver el pleno desde esta página web. Pinche en este enlace:
http://www.streaminggalicia.com/directo4

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 30 de marzo de 2023

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

 

Orde do día:

1. Parte resolutiva

1.1. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 3/2023

1.2. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 4/2023

1.3. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual “PROXEDIS Cambre” (PROfesionais en Xeriatría e DIScapacidade)

1.4. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

2. Parte declarativa

2.1. Declaracións institucionais

2.2. Mocións dos grupos municipais

2.2.1. Moción “Montes do Gato Paisaxe Natural”

 

3. Parte de información, control e fiscalización

3.1. Informes do equipo de goberno

3.2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e concelleiros/as delegados/as e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da Alcaldía

3.3. Dación de conta do escrito presentado polo voceiro do Grupo Municipal do PP de designación de membros nas Comisións Informativas

3.4. Rogos

3.5. Preguntas

<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

Enero
Día 26
Febrero
Día 16 (urx) – Día 23
Marzo
Día 30
Abril
Día 27 (extra) – Día 27

Mayo

Día 25

Junio
Día 15 (extra) – Día 29

Julio

Agosto


Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero
Día 27
Febrero
Día 24
Marzo
Día 16Día 30
Abril
Día 18Día 27

Mayo
Día 25 – Día 30

Junio
Día 29

Julio
Día 27

Agosto

Día 31

Septiembre
Día 14 – Día 28

Octubre
Día 26

Noviembre
Día 24Día 30

Diciembre
Día 12 (urx) – Día 12
Día 28
Enero
Día 29
Febrero
Día 16Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 27 – Día 30

Mayo

Junio
Día 10Día 13

Julio
Día 2 (urx) – Día 2
Día 29

Agosto

Septiembre
Día 16 – Día 30

Octubre
Día 28

Noviembre
Día 23 (19:30)
Día 23 (20:00)
Día 25

Diciembre
Día 14 – Día 30
Enero
Día 30
Febrero
Día 27
Marzo
Día 27
Abril
Día 24Día 28

Mayo
Día 15Día 19
Día 23 – Día 29

Junio
Día 26

Julio
Día 31

Agosto

Septiembre
Día 11 – Día 25

Octubre
Día 16 – Día 27
Día 30

Noviembre

Día 27

Diciembre
Día 23
Enero
Día 31
Febrero
Día 28
Marzo
Día 14Día 18
Abril
Día 4Día 25

Mayo
Día 30

Junio
Día 27Día 27 (extra)

Julio
Día 18Día 31 (extra)

Agosto

Septiembre
Día 5Día 26

Octubre
Día 31

Noviembre
Día 28

Diciembre
Día 19
Enero
Día 19Día 26
Febrero
Día 23
Marzo
Día 28
Abril
Día 11Día 26

Mayo
Día 31

Junio
Día 28

Julio
Día 26

Agosto

Septiembre
Día 6Día 24Día 27

Octubre
Día 25

Noviembre
Día 29

Diciembre
Día 27
Enero
Día 12Día 28
Febrero
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Mayo
Día 27

Junio
Día 24

Julio
Día 29

Agosto

Día 26

Septiembre
Día 30

Octubre
Día 20Día 28

Noviembre
Día 25

Diciembre
Día 30
Enero
Día 12Día 28
Febrero
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Mayo
Día 27

Junio
Día 24

Julio
Día 29

Agosto

Día 26

Septiembre
Día 30

Octubre
Día 20Día 28

Noviembre
Día 25

Diciembre
Día 30
Enero
Día 8Día 19Día 22Día 29
Febrero
Día 2Día 9Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 30

Mayo
Día 12Día 28

Junio
Día 25

Julio
Día 10Día 30

Agosto

Día 22

Septiembre
Día 15Día 24

Octubre
Día 29

Noviembre
Día 20Día 26

Diciembre
Día 21
Enero
Día 29Día 31
Febrero
Día 13Día 28
Marzo
Día 27
Abril
Día 24

Mayo
Día 21Día 21Día 29

Junio
Día 4Día 26

Julio
Día 29Día 31

Agosto

Día 13Día 28

Septiembre
Día 25

Octubre
Día 30

Noviembre
Día 11Día 27

Diciembre
Día 18
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Día 16

Julio
Día 13Día 26

Agosto

Día 30
Septiembre
Día 27

Octubre
Día 25

Noviembre

Día 29

Diciembre
Día 19Día 27