Plenos Municipales

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Si tiene problemas para ver el pleno desde esta página web. Pinche en este enlace:
https://player.video.wowza.com/hosted/jpsfgjxr/player.html

 

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 30 de novembro de 2023

Hora: 11.00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

  1. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión á sesión ordinaria do día 28 de setembro de 2023
  1. Parte resolutiva

  2.1. Modificación da composición das Comisións Informativas Permanentes, da Comisión Especial de Contas, da Comisións Especial de Honores e Distincións, e da Comisión Especial do Plan Xeral de Ordenación Municipal

  2.2. Solicitude de cesión ao Concello de Cambre dos ramais do treito da AC-12 entre o p.k. 6+585 e o p.k. 7+280, M.I. e entre o p.k. 7+010 e o p.k. 7+270, M.D.

  2.3. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día.

  1. Parte declarativa

  3.1. Declaracións institucionais

  3.2. Mocións dos grupos municipais

  1. Parte de información, control e fiscalización

  4.1. Informes do equipo de goberno

  4.2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e concelleiros/as delegados/as e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da Alcaldía.

  4.3. Dación de conta dos escritos presentados por D.ª María Elena Lauda Fernández, nos que comunica o abandono do Grupo Municipal Popular no Concello de Cambre e solicita o paso a concelleira non adscrita.

  4.4. Rogos

  4.5. Preguntas

  <iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

  Enero
  Día 26
  Febrero
  Día 16 (urx) – Día 23
  Marzo
  Día 30
  Abril
  Día 27 (extra) – Día 27

  Mayo

  Día 25

  Junio
  Día 15 (extra) – Día 29

  Julio

  Agosto


  Septiembre

  Octubre

  Noviembre

  Diciembre

  Enero
  Día 27
  Febrero
  Día 24
  Marzo
  Día 16Día 30
  Abril
  Día 18Día 27

  Mayo
  Día 25 – Día 30

  Junio
  Día 29

  Julio
  Día 27

  Agosto

  Día 31

  Septiembre
  Día 14 – Día 28

  Octubre
  Día 26

  Noviembre
  Día 24Día 30

  Diciembre
  Día 12 (urx) – Día 12
  Día 28
  Enero
  Día 29
  Febrero
  Día 16Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 27 – Día 30

  Mayo

  Junio
  Día 10Día 13

  Julio
  Día 2 (urx) – Día 2
  Día 29

  Agosto

  Septiembre
  Día 16 – Día 30

  Octubre
  Día 28

  Noviembre
  Día 23 (19:30)
  Día 23 (20:00)
  Día 25

  Diciembre
  Día 14 – Día 30
  Enero
  Día 30
  Febrero
  Día 27
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24Día 28

  Mayo
  Día 15Día 19
  Día 23 – Día 29

  Junio
  Día 26

  Julio
  Día 31

  Agosto

  Septiembre
  Día 11 – Día 25

  Octubre
  Día 16 – Día 27
  Día 30

  Noviembre

  Día 27

  Diciembre
  Día 23
  Enero
  Día 31
  Febrero
  Día 28
  Marzo
  Día 14Día 18
  Abril
  Día 4Día 25

  Mayo
  Día 30

  Junio
  Día 27Día 27 (extra)

  Julio
  Día 18Día 31 (extra)

  Agosto

  Septiembre
  Día 5Día 26

  Octubre
  Día 31

  Noviembre
  Día 28

  Diciembre
  Día 19
  Enero
  Día 19Día 26
  Febrero
  Día 23
  Marzo
  Día 28
  Abril
  Día 11Día 26

  Mayo
  Día 31

  Junio
  Día 28

  Julio
  Día 26

  Agosto

  Septiembre
  Día 6Día 24Día 27

  Octubre
  Día 25

  Noviembre
  Día 29

  Diciembre
  Día 27
  Enero
  Día 12Día 28
  Febrero
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Mayo
  Día 27

  Junio
  Día 24

  Julio
  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Septiembre
  Día 30

  Octubre
  Día 20Día 28

  Noviembre
  Día 25

  Diciembre
  Día 30
  Enero
  Día 12Día 28
  Febrero
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Mayo
  Día 27

  Junio
  Día 24

  Julio
  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Septiembre
  Día 30

  Octubre
  Día 20Día 28

  Noviembre
  Día 25

  Diciembre
  Día 30
  Enero
  Día 8Día 19Día 22Día 29
  Febrero
  Día 2Día 9Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 30

  Mayo
  Día 12Día 28

  Junio
  Día 25

  Julio
  Día 10Día 30

  Agosto

  Día 22

  Septiembre
  Día 15Día 24

  Octubre
  Día 29

  Noviembre
  Día 20Día 26

  Diciembre
  Día 21
  Enero
  Día 29Día 31
  Febrero
  Día 13Día 28
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24

  Mayo
  Día 21Día 21Día 29

  Junio
  Día 4Día 26

  Julio
  Día 29Día 31

  Agosto

  Día 13Día 28

  Septiembre
  Día 25

  Octubre
  Día 30

  Noviembre
  Día 11Día 27

  Diciembre
  Día 18
  Enero
  Febrero
  Marzo
  Abril

  Mayo

  Junio

  Día 16

  Julio
  Día 13Día 26

  Agosto

  Día 30
  Septiembre
  Día 27

  Octubre
  Día 25

  Noviembre

  Día 29

  Diciembre
  Día 19Día 27