Plenos Municipales

Si no visualizas el vídeo dentro de esta página. Puedes ver el pleno a través de este enlace:
http://www.streaminggalicia.com/directo4

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 24 de novembro de 2022

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

 

Orde do día:

   1. Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 27 de outubro de 2022
   2. Parte resolutiva
    1. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 3/2022
    2. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 4/2022
    3. Proposta de aprobación inicial da modificación da Relación de postos de traballo
    4. Resolución da alegación e aprobación definitiva, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso escolar 2022/2023 e a súa convocatoria
    5. Proposta de ratificación da Resolución da Alcaldía 1890/2022, de data 2 de novembro de 2022
    6. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas para deportistas para o ano 2022, así como a súa convocatoria
    7. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria e orzamento do Certame Literario Xoán Díaz-Concello de Cambre 2023, así como a súa convocatoria
    8. Modificación, se procede, da Ordenanza reguladora das medidas de apoio á inserción socio-familiar para persoas que participen no programa de intervención familiar
    9. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

    

   1. Parte declarativa
    1. Declaracións institucionais
     – Declaración institucional polo Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres 25N
    2. Mocións dos grupos municipais

     

    1. Parte de información, control e fiscalización
     1. Informes do equipo de goberno
     2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e concelleiros/as delegados/as e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da Alcaldía
     3. Dación de conta do Plan anual de control financeiro para o exercicio 2023 do Concello de Cambre
     4. Rogos
     5. Preguntas

     

    <iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

    Enero
    Día 26
    Febrero
    Día 16 (urx) – Día 23
    Marzo
    Día 30
    Abril
    Día 27 (extra) – Día 27

    Mayo

    Día 25

    Junio
    Día 15 (extra) – Día 29

    Julio

    Agosto


    Septiembre

    Octubre

    Noviembre

    Diciembre

    Enero
    Día 27
    Febrero
    Día 24
    Marzo
    Día 16Día 30
    Abril
    Día 18Día 27

    Mayo
    Día 25 – Día 30

    Junio
    Día 29

    Julio
    Día 27

    Agosto

    Día 31

    Septiembre
    Día 14 – Día 28

    Octubre
    Día 26

    Noviembre
    Día 24Día 30

    Diciembre
    Día 12 (urx) – Día 12
    Día 28
    Enero
    Día 29
    Febrero
    Día 16Día 26
    Marzo
    Día 26
    Abril
    Día 27 – Día 30

    Mayo

    Junio
    Día 10Día 13

    Julio
    Día 2 (urx) – Día 2
    Día 29

    Agosto

    Septiembre
    Día 16 – Día 30

    Octubre
    Día 28

    Noviembre
    Día 23 (19:30)
    Día 23 (20:00)
    Día 25

    Diciembre
    Día 14 – Día 30
    Enero
    Día 30
    Febrero
    Día 27
    Marzo
    Día 27
    Abril
    Día 24Día 28

    Mayo
    Día 15Día 19
    Día 23 – Día 29

    Junio
    Día 26

    Julio
    Día 31

    Agosto

    Septiembre
    Día 11 – Día 25

    Octubre
    Día 16 – Día 27
    Día 30

    Noviembre

    Día 27

    Diciembre
    Día 23
    Enero
    Día 31
    Febrero
    Día 28
    Marzo
    Día 14Día 18
    Abril
    Día 4Día 25

    Mayo
    Día 30

    Junio
    Día 27Día 27 (extra)

    Julio
    Día 18Día 31 (extra)

    Agosto

    Septiembre
    Día 5Día 26

    Octubre
    Día 31

    Noviembre
    Día 28

    Diciembre
    Día 19
    Enero
    Día 19Día 26
    Febrero
    Día 23
    Marzo
    Día 28
    Abril
    Día 11Día 26

    Mayo
    Día 31

    Junio
    Día 28

    Julio
    Día 26

    Agosto

    Septiembre
    Día 6Día 24Día 27

    Octubre
    Día 25

    Noviembre
    Día 29

    Diciembre
    Día 27
    Enero
    Día 12Día 28
    Febrero
    Día 2Día 11Día 25
    Marzo
    Día 25
    Abril
    Día 14Día 19Día 29

    Mayo
    Día 27

    Junio
    Día 24

    Julio
    Día 29

    Agosto

    Día 26

    Septiembre
    Día 30

    Octubre
    Día 20Día 28

    Noviembre
    Día 25

    Diciembre
    Día 30
    Enero
    Día 12Día 28
    Febrero
    Día 2Día 11Día 25
    Marzo
    Día 25
    Abril
    Día 14Día 19Día 29

    Mayo
    Día 27

    Junio
    Día 24

    Julio
    Día 29

    Agosto

    Día 26

    Septiembre
    Día 30

    Octubre
    Día 20Día 28

    Noviembre
    Día 25

    Diciembre
    Día 30
    Enero
    Día 8Día 19Día 22Día 29
    Febrero
    Día 2Día 9Día 26
    Marzo
    Día 26
    Abril
    Día 30

    Mayo
    Día 12Día 28

    Junio
    Día 25

    Julio
    Día 10Día 30

    Agosto

    Día 22

    Septiembre
    Día 15Día 24

    Octubre
    Día 29

    Noviembre
    Día 20Día 26

    Diciembre
    Día 21
    Enero
    Día 29Día 31
    Febrero
    Día 13Día 28
    Marzo
    Día 27
    Abril
    Día 24

    Mayo
    Día 21Día 21Día 29

    Junio
    Día 4Día 26

    Julio
    Día 29Día 31

    Agosto

    Día 13Día 28

    Septiembre
    Día 25

    Octubre
    Día 30

    Noviembre
    Día 11Día 27

    Diciembre
    Día 18
    Enero
    Febrero
    Marzo
    Abril

    Mayo

    Junio

    Día 16

    Julio
    Día 13Día 26

    Agosto

    Día 30
    Septiembre
    Día 27

    Octubre
    Día 25

    Noviembre

    Día 29

    Diciembre
    Día 19Día 27