Corporación

Corporación

Óscar Alfonso García Patiño

Área de Alcaldía e Presidencia

María Dolores Pan Lesta

Tercera teniente de alcalde

Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

Daniel Mallo Castro 

Quinto teniente de alcalde

Área de Seguridade Cidadá, Patrimonio, Turismo, Transformación Dixital e Innovación Tecnolóxica

      

Juan González Leirós

Primer teniente de alcalde

Área de Urbanismo, Obras e Servizos       

Ramón Boga Moscoso

Delegación del servicio de Turismo e Patrimonio (integrado en el área Seguridade Cidadá, Patrimonio, Turismo, Transformación Dixital e Innovación Tecnolóxica)        

María Carmen Pan Matos

Delegación del servicio de Desenvolvemento Asociativo (integrado en el área de Alcaldía e Presidencia)

David López Saborido

Séptimo teniente de alcalde

Área de Cultura

Grupo Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español

www.cambre.psoe.es

698145541

Diego Alcantarilla Rei

Segundo teniente de alcalde

Área de Deportes, Xuventude, Educación e Axencia de Desenvolvemento Local

María Mercedes Prieto Lamas

Cuarta teniente de alcalde           

Área de Benestar Social

Patricia María Parcero Quiñoy

Sexta teniente de alcalde

Área de Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade       

Ana Rodríguez López

Delegación del servicio de Deportes, Xuventude e Educación (integrado en el área de Deportes, Xuventude, Educación e Axencia de Desenvolvemento Local)       

Diana Piñeiro Fernández

Patricia Espiñeira Galán

Rubén Vázquez Pérez

Omar Gonzalo Lamela

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Daniel Carballada Rodríguez

636762714

Brais Cubeiro Fernández

677049933

María Teresa Prieto Miramontes       

Grupo Alternativa dos Veciños

604080782

Raúl Varela Fraguío

Manuel Castro Uzal

Concejala no adscrita

María Elena Lauda Fernández