Convocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Bases e onvocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación.

 

Fecha de publicación: 13 de abril de 2016.

 

Anuncio.
Bases.
Impreso de solicitude

Listaxe provisional de admitidos para a selección de un aparellador interino

Listaxe

 

Valoración de méritos, data e lugar de celebración 1º exercicio

Listado

 

Resultado do 1º exercicio

listado

Plantilla examen e calificacións

 

Resultados 2º exercicio e proposta aprobado polo tribunal

listado

Rematada a cualificación no prazo de tres días a contar desde o día seguinte a esta publicación, o aspirante proposto deberá presentar no rexistro os documentos que se indican na base décimo primeira.