Corporación

Corporación

María Dolores Pan Lesta

Alcaldesa

Área de Presidencia

Juan González Leirós

Primeiro tenente de alcaldesa

Área de Urbanismo, Obras, Servizos, Transporte e Medio Ambiente

Daniel Mallo Castro

Segundo tenente de alcaldesa

Área de Economía, Facenda, Innovación Tecnolóxica e Seguridade Cidadá

Ramón Boga Moscoso

Terceiro tenente de alcaldesa

Axencia de Desenvolvemento Local, Patrimonio e Turismo

David López Saborido

Quinto tenente de alcaldesa

Área de Cultura, Deportes e Xuventude

María Carmen Pan Matos

Cuarta Tenente de Alcaldesa

Área de Desenvolvemento Asociativo, Educación e Sanidade

María Yolanda Díaz Baldomir

Sexta tenente de Alcaldesa

Área de Servizos Sociais e Recursos Humanos.

Grupo Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español

www.cambre.psoe.es

698145541

Diego Alcantarilla Rei

María Mercedes Prieto Lamas

Patricia María Parcero Quiñoy

Ana Rodríguez López

Diana Piñeiro Fernández

Patricia Espiñeira Galán

Rubén Vázquez Pérez

Omar Gonzalo Lamela

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Daniel Carballada Rodríguez

636762714

Brais Cubeiro Fernández

677049933

María Teresa Prieto Miramontes       

Grupo Alternativa dos Veciños

604080782

Raúl Varela Fraguío

Manuel Castro Uzal

Concelleira non adscrita

María Elena Lauda Fernández