Corporación

Corporación

Óscar Alfonso García Patiño

Área de Presidencia e Desenvolvemento Asociativo

María Dolores Pan Lesta

Terceira tenente de alcalde

Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

Daniel Mallo Castro

Quinto teniente de alcalde

Área de Seguridade Cidadá, Patrimonio, Turismo, Transformación Dixital e Innovación Tecnolóxica

Juan González Leirós

Primeiro tenente de alcalde

Área de Urbanismo, Obras e Servizos

Ramón Boga Moscoso

Delegación do servizo de Turismo e Patrimonio (integrado na área de Área de Seguridade Cidadá, Patrimonio, Turismo, Transformación Dixital e Innovación)

María Carmen Pan Matos

Delegación do servizo de Desenvolvemento Asociativo (integrado na área de Presidencia e Desenvolvemento Asociativo)

David López Saborido

Sétimo tenente de alcalde

Área de Cultura

Grupo Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español

www.cambre.psoe.es

698145541

Diego Alcantarilla Rei

Segundo tenente de alcalde

Área Deportes, Xuventude, Educación e Axencia de Desenvolvemento Local

María Mercedes Prieto Lamas

Cuarta tenente de alcalde

Área de Benestar Social

Patricia María Parcero Quiñoy

Sexta tenente de alcalde

Área de Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade

Ana Rodríguez López

Delegación do servizo de Deportes, Xuventude e Educación (integrado na área de Deportes, Xuventude, Educación e Axencia de Desenvolvemento Local)

Diana Piñeiro Fernández

Patricia Espiñeira Galán

Rubén Vázquez Pérez

Omar Gonzalo Lamela

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Daniel Carballada Rodríguez

636762714

Brais Cubeiro Fernández

677049933

María Teresa Prieto Miramontes       

Grupo Alternativa dos Veciños

604080782

Raúl Varela Fraguío

Manuel Castro Uzal

Concelleira non adscrita

María Elena Lauda Fernández