Ofertas de Trabajo Disponibles

CONTACTO:
Axencia de Desenvolvemento Local:
981613196
adl@cambre.org

POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
PEON VIVEIRO CECEBRE Peón para traballos básicos en produción de plantas. Xornada completa Carné B e coche
ALBANEL OFICIAL 1ª / 2ª CAMBRE Xornada completa. Incorporación inmediata Formación en PRL (60 horas) e carné B
EMPREGADA DO FOGAR STA MARIA DE VIGO Tarefas domésticas. Horario: 9-14 h luns, mércores e venres Carné B e coche
AUXILIARES DE XERIATRÍA OLEIROS Residencia terceira idade. Xornada completa Titulación ou certificado de profesionalidade
ENXEÑEIROS ELECTRICOS ESPIRITU SANTO Empresa de enxeñería e montaxes. Formación na ocupación.. Manexo de Autocad e Revit. Experiencia 2 anos en proxectos de instalacións eléctricas
SOLDADORES MIG MAG ARTEIXO Contrato por ETT. Xornada completa Valorable experiencia na ocupación
OPERARIOS CNC ARTEIXO Contrato por ETT. Xornada completa Valorable experiencia en máquinas láser ou plegadoras
CARPINTERIO DE MADEIRA NARÓN Contrato por ETT. Xornada completa Valorable FP de madeira e experiencia previa
CARPINTEIRO METÁLICO NARÓN Contrato por ETT. Xornada completa Valorable formación en soldadura
OPERARIO DE METACRILATO A CORUÑA Contrato inicial por ETT. Xornada completa Valorable experiencia e coñecementos de carpintería
OPERARIOS REFINERÍA A CORUÑA Axudantes para parada técnica no mes de marzo da planta de Repsol. Experiencia en entornos industriais, soldadura e montaxe
AUXILIAR DE XERIATRÍA CAMBRE Xornada completa 40 h/semanais. Turnos rotativos de mañá, tarde e noite Certificación profesional e vehículo propio
AUXILIAR DE XERIATRÍA CULLEREDO Contrato inicial para substitucións. Turnos rotativos de mañá, tarde e noite Certificación profesional
PEÓN DE FÁBRICA ESPÍRITU SANTO Fabricación de pezas de formigón. Xornada completa e partida. Valorable carné C