Ofertas de Trabajo Disponibles

CONTACTO:
Axencia de Desenvolvemento Local:
981613196

adl@cambre.org

 

DATA POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
15/07/2024 COIDADORA DEPENDENTE O TEMPLE Atención a señora maior. Aseo, almorzo e deitala polas noites. Horario. 9-11 e de 21-22 h  
         
11/07/2024 CONDUTOR CAMIÓN ABEGONDO Transporte de pienso. Incorporación inmediata. Contrato indefinido Carné C 
         
10/07/2024 PERSOAL LIMPEZA BERGONDO Limpeza despachos e área de traballo de nave industrial. Horario: 7-11 h de luns a venres. Contrato 20 h semanais Experiencia 5 anos en posto similar
         
08/07/2024 EMPREGADA FOGAR ANCEIS 6 horas á semana repartidas en 2 días. Horario a convir.  
         
04/07/2024 VIXIANTE DE SEGURIDADE  A CORUÑA Incorporación inmediata. Xornada completa. Carné profesional de vixiante de seguridade privada. TIP en vigor ou con posibilidade de renovación
         
01/07/2024 AXUDANTE ALMACÉN ESPÍRITU SANTO Preparación pedidos e colocación mercancía. Incorporación inmediata. Valorable experiencia. Horario: 9-13,30 e de 15,30-19,00 Menores 35 anos. Carné B
         
28/06/2024 COIDADOR/A DEPENDENTE CULLEREDO Axuda para a mobilización e aseo de señora maior. 2 horas/día (horario a convir)   
         
28/06/2024 DEPENDENTA  A CORUÑA Venda de marroquinería artesanal nos postos da Feira de Artesanía Mostrart na Coruña.Do 26/07 ao 25/08. Horario: 11-14 e de 17:30-22:00 Experiencia. 
         
18/06/2024 SOLDADOR CAMBRE Carpintería metálica. Horario: 8:00 a 16:30 Experiencia. Carné B e coche
         
13/06/2024 OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN CAMBRE Manipulación e envasado de pescado. De sábado a martes de 06:00 a 14:00 e luns a venres de 15:00 a 23:00. Contrato por ETT Experiencia valorable
         
06/06/2024 CONDUTOR CAMIÓN CAMBRE Repartos de fábrica con camión grúa e funcións de operario de fábrica. De Luns a Venres de 7:00 a 15:00 Carné C