Ofertas de Trabajo Disponibles

CONTACTO:
Axencia de Desenvolvemento Local:
981613196

adl@cambre.org

 

DATA POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
04/12/2023 AUXILIAR DE XERIATRIA BRIBES Xornada completa 40 horas/semana. Turnos rotativos de mañá, tarde e noite Titulación. Carné B e coche
         
30/11/2023 REPARTIDOR-MONTADOR MOBLES BERGONDO Incorporación inmediata. Xornada partida.Carga, transporte, descarga e montaxe de mobiliario de oficina, estantes de almacén, estores etc. Preferible experiencia           Carné B e coche
         
28/11/2023 XEROCULTORES/AS SADA Atención a persoas dependentes en residencia da terceira idade. Turnos rotativos Titulación, carné B e coche
         
28/11/2023 LIMPADORES ESPIRITU SANTO Contrato especial persoas con discapacidade. Xornada completa de tarde (17-01 h) Carné B e coche
         
21/11/2023 OPERARIO DE LIMPEZA VEDRA Contrato especial persoas con discapacidade. Xornada 18-20 horas semanais polas tardes Experiencia en posto similar. 
         
21/11/2023 SUPERVISOR DE FÁBRICA BERGONDO Contrato especial persoas con discapacidade. Xornada completa Experiencia en posto similar.  Carné B
         
21/11/2023 VISITADOR MÉDICO A CORUÑA Contrato especial persoas con discapacidade. Titulados en Farmacia, Bioloxía ou similar. Experiencia 1 ano   Carné B
         
17/11/2023 LOGOPEDA ABEGONDO Terapia de linguaxe con nenos. Horario. 13:00-15:00  (6-7 horas semanais) Grao en Logopedia ou CS Logopedia e trastornos da linguaxe
         
16/11/2023 OPERARIOS/AS DE INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPIRITU SANTO Xornada completa. Turnos rotativos de mañá e tarde. Postos para produción e almacén. Contrato inicial de 1 mes. Incorporación inmediata Carné B e coche                        
         
09/11/2023 XEROCULTORES/AS SADA Incorporación inmediata. 40 horas semanais. Horario por turnos: 7:30-15:00 e 15:00-22:30 Titulación
         
07/11/2023 ELECTRICISTA ESPÍRITU SANTO Electricista para cableado e control de cadros eléctricos. Xornada intensiva de mañá. Formación profesional                 Carné B
         
02/11/2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SIGRAS Xornada completa partida. Incorporación inmediata. Preferible sen experiencia laboral Carné B e coche
         
26/10/2023 ELECTRICISTAS OFICIAL 3ª ESPÍRITU SANTO Oficial 3ª. Empresa de instalacións e montaxes eléctricas. Valorable cursos de seguridade e PRL. Experiencia 2 anos. Carné B e coche
         
26/10/2023 PEONS DE OBRA CIVIL ESPÍRITU SANTO Oficial 3ª. Empresa de instalacións e montaxes eléctricas. Valorable cursos de seguridade e PRL. Experiencia 2 anos. Carné B e coche
         
19/10/2023 MONTADORES CONDUTOS AIRE ACONDICIONADO ESPÍRITU SANTO Xornada completa partida. Valorable cursos PRL e alturas Experiencia en montaxes en xeral