Ofertas de emprego dispoñibles

POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
AUXILIARES AXUDA NO FOGAR CAMBRE Empresa do servizo de axuda no fogar do Concello selecciona auxiliares con dispoñibilidade para traballar de luns a domingo. Preferible con titulación Carné de conducir e coche
LIMPIADOR/A BETANZOS BETANZOS limpeza de aseos, vestuarios, zonas comnúns, ascensor e parking. 30 h/semana de luns a sábado de 7:00 a 11:00 discapacidade 33%
LIMPADOR/A EMPRESA DE LIMPEZA CAMBRE Requísrense dúas persoas para cubrir vacantes de media xornada.Limpeza de edificios e oficinas  4 horas, de mañá ou de tarde
ASISTENTE PERSOAL/DEPENDENTE CAMBRE Cobertura de vacacións (20 días), incorporación 25/8 de luns a venres de 9:00 a 13:00 hroas
AXUDANTE DE ALMACEN CAMBRE Persoa para axudar na preparación de mercancía e en ocasións sair a repartir. Horario de 9:00 a 13:30 e de 15:30-19:00 horas de luns a venres
VENDEDOR ROUPA MASCULINA CORUÑA Persoa para venta, familiarizada co sector textil masculino e concretamente con traxes de ceremonias  
CARPINTEIROS METALICOS CAMBRE Carpinteiros metalicos para traballar en empresa ubicada en Cambre. Poden encaixar no posto soldadores  
SOLDADORES TIG E PULIDORES CARRAL Soldadores Tig para traballar a turnos rotativos experiencia en posto similar
EMPREGADO DE MANTEMENTO_BERGONDO BERGONDO Persoa para realizar tarefas de mantemento concoñecementos e experiencia previa en electricidade, albanelería ou técnico de frío Carne de conducir 
CARPINTEIROS DE MADEIRA E MONTADORES CULLEREDO Carpinteiros e colocadores de madeira con experiencia. Xornada partida Carné de conducir e experiencia
SOLDADORES TIG E PULIDORES CULLEREDO Soldadores Tig para traballar a turnos rotativos en Culleredo Preferiblemente con PRL
OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN PINTURA/PLADUR NACIONAL Traballadores da construcción con coñecementos de acabados (pintura e pladur).40 h semanais Curso PRL, traballo nocturno e desprazamento por territorio nacional
PINTOR EXTERIOR/INTERIOR   Realización de tarefas propias do posto de traballo, xornada completa e continuada  
FERRALLISTAS ARANGA Ferrallistas con coñecementos de soldadura Mig Mag  
PINTORES-COLOCADORES SATE CAMBRE Persoas con experiencia en pntura e colocacion de sate Horario de 9:00 a 13:00 horas e de 14:00 a 18:00 horas. Carné de conducir
ALBANELES – ALVEDRO CULLEREDO Oficiais de primeira de albanel. Xornada partida carné de conducir e experiencia
CHAPISTA CAMBRE Chapista de vehículos  Experiencia mínima 2 anos. Carné de conducir
ALBANELES- EUROPA ARTEIXO Albaneles con categoria de oficial ou peon con dispoñibilidade para viaxar por Europa  
ELECTRICISTAS  OLEIROS Técnicos especialistas para traballos de instalacións eléctricas, cableado estructurado e domótica. Dispoñibilidade para desplazamentos por todo o territorio nacional.  Experiencia
MECANICO MONTADOR CARBALLO Mecánico montador para empresa de venda e reparación de neumáticos Preferiblemente con experiencia
COMERCIAL ADMINISTRATIVO OLEIROS Auxiliar administrativo para empresa textil  Experiencia
AUXILIAR ADMINISTRATIVA CAMBRE Elaboración da contabilidade, presentación de impostos, facturación, etc. Ciclo Superior de Administración e finanzas ou similar, 2 anos de experiencia
CAMAREIRO/A CAMBRE CAMBRE Xornada completa de tarde Valorable coñecementos de cociña
1 ano experiencia
AXUDANTE CARPINTERIA CAMBRE CAMBRE Axudante de carpinteiro xornada completa. Luns a Viernes de 8:00 a 17:00 horas (1 hora para xantar) Carnet conducir e coche
18 a 40 anos
PELUQUEIRA/MANICURISTA O TEMPLE Peluqueiro ou peluqueira con coñecementos de manicura. Horario de luns a sábado a turnos Experiencia mínima 3 anos
EMPREGADA DO FOGAR ANCEIS Realizar tarefas do fogar. Horario de luns a venres de 9:00 a 13: horas Experiencia
TELEOPERADOR CORUÑA A CORUÑA Consultores especializados en venta online Experiencia en campañas de venta a través de telemarketing
CAMAREIRO DE BARRA E SALON_O TEMPLE O TEMPLE Media xornada de 13:00 a 17:00 (1 día libre)  
PERSOAL OBRADOR SANTA MARÍA DE VIGO SANTA Mª VIGO Persoa para realizar tarefas en obrador de panaderia. Non imprescindible experiencia.  Horario de 03:00 a 09:00 horas
PERSOAL REPARTO PANADERIA SANTA Mª VIGO Persoa para reparto de produtos de panaderia Horario de 8:00 a 14:00 horas
DEPENDENTE PASTELERÍA CAMBRE Atención ao público. De martes a venres de 7:230 a 14:00 horas e sábados, domingos e festivos de 7:30 a 14:30 valorable experiencia
OPERARIO TEXTIL-MAQUINISTA MUESTRARIO CULLEREDO Maquinista de muestrario con experiencia en prensas de muller experiencia
OPERARIO TEXTIL-MAQUINISTA PARA CADEA CULLEREDO Maquinista para cadea con experiencia en máquina plana, remalladora e prancha experiencia