Ofertas de emprego dispoñibles

CONTACTO:
Axencia de Desenvolvemento Local:
981613196
adl@cambre.org

DATA POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
13/06/2024 OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN CAMBRE Manipulación e envasado de pescado. De sábado a martes de 06:00 a 14:00 e luns a venres de 15:00 a 23:00 (a última hora págase como nocturna) Experiencia valorable
06/06/2024 CONDUTOR CAMIÓN CAMBRE Repartos de fábrica con camión grúa e funcións de operario de fábrica. De Luns a Venres de 7:00 a 15:00 Carné C
31/05/2024 CONDUTOR CAMIÓN SADA Transporte de pienso a granel. Experiencia mínima de 1 ano. Manexo de camión de 3 exes. Carné C e CAP
29/05/2024 AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO CAMBRE Contrato con empresa de servizos asistenciais. Xornada parcial en horario de maña ou tarde. Experiencia e titulación
29/05/2024 DEPENDENTE COMERCIO DEPORTES A CORUÑA Contrato de media xornada (turnos maña e tarde a convir). Preferible home con dominio redes sociais e web.  Experiencia en atención ao público
24/05/2024 PEONS ESTIBADORES A CORUÑA Contrato con ETT. Traballo a turnos  Formación profesional segundo Orde FOM/2297/2012 do 23 out
         
26/04/2024 CONTABLE BERGONDO Empresa de enxeñería e instalacións. Xornada completa Titulación en dirección de empresas e/ou contabilidade
         
25/04/2024 LIMPADORES CAMBRE Limpeza de portais, oficinas, garaxes obras e reformas. Xornada continua de mañá.  Carné B e coche
         
02/04/2024 AXUDANTE COCIÑA A CORUÑA Cafetería aeroporto da Coruña. Contrato 40 horas semanais. Turno mañá: 6:30-14:30, turno tarde: 14:30-22:30. Carné B e coche