Ofertas de emprego dispoñibles

POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
LIMPIADORES- GALICIA LIMPIA CAMBRE Limpiadores para empresa de limpeza en Cambre Carné de conducir
AUXILIARES AXUDA NO FOGAR CAMBRE Empresa do servizo de axuda no fogar do Concello selecciona auxiliares con dispoñibilidade para traballar de luns a domingo. Preferible con titulación Carné de conducir e coche
REPARTIDORES A CORUÑA Centro especial de emprego. Contrato 30-40 horas semanais Certificado de minusvalía e carné de conducir
MOZO DE ALMACÉN A CORUÑA Centro especial de emprego. Contrato 25-30 horas semanais Certificado de minusvalía e carné de conducir
SOLDADORES CAMBRE Soldador para carpintería metálica en Cambre Carné de conducir e experiencia
SOLDADORES TIG E PULIDORES CULLEREDO Soldadores Tig para traballar a turnos rotativos en Culleredo Preferiblemente con PRL
FERRALLISTAS ARANGA Ferrallistas con coñecementos de soldadura Mig Mag  
ELECTRICISTAS  OLEIROS Técnicos especialistas para traballos de instalacións eléctricas, cableado estructurado e domótica. Dispoñibilidade para desplazamentos por todo o territorio nacional.  Experiencia
CHAPISTA CAMBRE Chapista de vehículos  Experiencia mínima 2 anos. Carné de conducir
ALBANELES- EUROPA ARTEIXO Albaneles con categoria de oficial ou peon con dispoñibilidade para viaxar por Europa  
ALBANELES – ALVEDRO CULLEREDO Oficiais de primeira de albanel. Xornada partida carné de conducir e experiencia
CARPINTEIROS DE MADEIRA E MONTADORES CULLEREDO Carpinteiros e colocadores de madeira con experiencia. Xornada partida Carné de conducir e experiencia
COCIÑEIRO/A – AEROPORTO CULLEREDO Cociñeiro/a con experiencia. Xornada continua de tarde  
CAMAREIRO – CERVEXERIA CAMBRE Camareiro a xornada completa para cervexería Experiencia
COCIÑEIRO/A – CERVExERIA CAMBRE Cociñeiro a xornada completa para cervexería Experiencia
MECANICO MONTADOR CARBALLO Mecánico montador para empresa de venda e reparación de neumáticos Preferiblemente con experiencia
COMERCIAL ADMINISTRATIVO OLEIROS Auxiliar administrativo para empresa textil  Experiencia
AXUDA NO FOGAR CAMBRE CAMBRE Atender a unha persoa dependente, tarefas do fogar e comida Horario: de 11:00 da mañá do venres a 11:00 da mañá do martes
CAMARERO/A CERVECERÍA CAMBRE Xornada completa de luns a domingo cun día de libranza turnos alternos de mañá e tarde
CAMARERA CAFÉ BAR SIGRÁS Xornada completa de luns a domingo cun día de libranza de 16:30 ata o peche
AUXILIAR ADMINISTRATIVA CAMBRE Elaboración da contabilidade, presentación de impostos, facturación, etc. Ciclo Superior de Administración e finanzas ou similar, 2 anos de experiencia
CAMAREIRO/A CAMBRE CAMBRE Xornada completa de tarde Valorable coñecementos de cociña
1 ano experiencia
AXUDANTE CARPINTERIA CAMBRE CAMBRE Axudante de carpinteiro xornada completa. Luns a Viernes de 8:00 a 17:00 horas (1 hora para xantar) Carnet conducir e coche
18 a 40 anos
AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO BREXO Auxiliar de axuda a dominilio. De luns a sábado de 10:00 a 11:00 horas Experiencia no sector
Carnet conducir e coche
LIMPIADOR CAMBRE CAMBRE Limpiador para garaxes e cristais. Xornada de 30 horas á semana Carnet de conducir e coche propio
COIDADOR DE PERSOA DEPENDENTE CAMBRE Acompañamento e coidado dunha persoa dependente. Horario de luns a sábado de 10-14 e de 18-21 horas De 30 a 45 anos
PELUQUEIRO/A O TEMPLE O TEMPLE Valorable coñecementos de estética. Mércores de 16-19; xoves de 15-19; venres de 10 a 19 (unha hora para comer); sábado de 9:30-14:30  
PELUQUEIRA/MANICURISTA O TEMPLE Peluqueiro ou peluqueira con coñecementos de manicura. Horario de luns a sábado a turnos Experiencia mínima 3 anos
OPERARIO DE MANTENIMIENTO BERGONDO Persoa para mantemento  Carnet B1 e experiencia en electricidades albanelería ou técnico de frío
EMPREGADA DO FOGAR ANCEIS Realizar tarefas do fogar. Horario de luns a venres de 9:00 a 13: horas Experiencia
TELEOPERADOR CORUÑA A CORUÑA Consultores especializados en venta online Experiencia en campañas de venta a través de telemarketing
EXPENDEDOR GASOLINEIRA CECEBRE Expendedor para gasolineira e repoñer tenda. Turnos mensuais de 7-15 ou de 15-23 Preferentemente con minusvalía
SOLDADORES TIG E PULIDORES CARRAL Soldadores Tig para traballar a turnos rotativos en Culleredo experiencia en posto similar
FREGAPLATOS ANDEIRO 8 horas á semana, sábados e domingos de 14:00 a 18:00 horas  
CAMAREIRO DE BARRA E SALON_O TEMPLE O TEMPLE Media xornada de 13:00 a 17:00 (1 día libre)  
PERSOAL OBRADOR SANTA MARÍA DE VIGO SANTA Mª VIGO Persoa para realizar tarefas en obrador de panaderia. Non imprescindible experiencia.  Horario de 03:00 a 09:00 horas
PERSOAL REPARTO PANADERIA SANTA Mª VIGO Persoa para reparto de produtos de panaderia Horario de 8:00 a 14:00 horas
 CAIXEIRO/A-SUPERMERCADO CAMBRE Cajero/ lunes a  sab (15:00-22:00) No imprescindible experiencia /Valorable.