Ofertas de emprego dispoñibles

CONTACTO:
Axencia de Desenvolvemento Local:
981613196
adl@cambre.org

POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
CAMAREIRO/A CAMBRE Contrato de substitución de 3 meses mín. Xornada completa. M, M, D polas mañas/ X, V, S partido Experiencia no sector
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO CAMBRE Empresa de axuda no fogar: Contrato de 7,5 horas semanais. Horario: 9,30- 11,00 de L a V                        Certificado de profesionalidade/ auxiliar enfermería
OPERARIOS/AS TEXTIL ARTEIXO Contrato especial para persoas con minusvalía. Horario: 8-17 h Certif. discapacidade min.33% ou IPT
OPERARIOS DE FÁBRICA ESPIRITU SANTO Prefabricados de formigón. Xornada completa turnos rotativos (M, T e Noite ocasional) Valorable experiencia en construción e entornos industriais
ACOMPAÑANTE ANCIA O TEMPLE Tardes. 2-3 horas a convir                                                         
MOZO DE ALMACEN ESPIRITU SANTO Xornada completa Menor 35 anos e carné B
ADMINISTRATIVO COMERCIAL BERGONDO Formación específica en comercio, administración, secretariado ou loxística.  Imprescindible inglés
CONDUTOR DE AUTOBUS A CORUÑA Transporte escolar pola cidade e área metropolitana. Xornada completa de luns a venres Carné D e CAP vixente
PROFESOR/A DE INGLÉS E FRANCÉS OLEIROS Clases en grupo e individuais a nivel ESO e bacharel. Contrato 15 horas semanais. Horario tardes de martes a venres  
OPERARIOS DE LIMPEZA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPIRITU SANTO Limpeza de maquinaria e cintas con mangueiras a presión. Contrato 40 horas semanais principalmente en horario nocturno de 22-6 h Carné B e coche
AUXILIAR DE XERIATRÍA BERGONDO Xornada completa a turnos M, T e N. Contrato de substitución de 10 meses  Titulación ou certificado de profesionalidade
ALBANEL OFICIAL 1ª CULLEREDO Contrato estable. Xornada completa