Plenos Municipais

Se non visualizas o vídeo dentro desta páxina. Podes ver o pleno a través deste enlace:
http://www.streaminggalicia.com/directo4

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 28 de xullo de 2022

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

 

Orde do día:

 1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 29 de abril de 2021 e á sesión extraordinaria do día 21 de xuño de 2022

 1. Parte resolutiva

  1. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza xeral de xestión e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público

  2. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito. Expediente número 2/2022

  3. Proposta de aprobación do expediente de suplemento de crédito número 3/2022

  4. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso escolar 2022/2023

  5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 1. Parte declarativa

  1. Declaracións institucionais

  2. Mocións dos grupos municipais

 1. Parte de información, control e fiscalización

  1. Informes do equipo de goberno

  2. Rogos

  3. Preguntas

   

  <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

  Xaneiro
  Día 26
  Febreiro
  Día 16 (urx) – Día 23
  Marzo
  Día 30
  Abril
  Día 27 (extra) – Día 27

  Maio

  Día 25

  Xuño

  Día 15 (extra) – Día 29

  Xullo

  Agosto


  Setembro


  Outubro

  Novembro

  Decembro

  Xaneiro
  Día 27
  Febreiro
  Día 24
  Marzo
  Día 16Día 30
  Abril
  Día 18Día 27

  Maio

  Día 25 – Día 30

  Xuño

  Día 29

  Xullo

  Día 27

  Agosto

  Día 31

  Setembro

  Día 14 – Día 28

  Outubro
  Día 26

  Novembro
  Día 24Día 30

  Decembro

  Día 12 (urx) – Día 12
  Día 28
  Xaneiro
  Día 29
  Febreiro
  Día 16Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 27 – Día 30

  Maio

  Xuño

  Día 10Día 13

  Xullo

  Día 2 (urx) – Día 2
  Día 29

  Agosto

  Setembro

  Día 16 – Día 30

  Outubro

  Día 28

  Novembro

  Día 23 (19:30)
  Día 23 (20:00)
  Día 25

  Decembro

  Día 14 – Día 30
  Xaneiro
  Día 30
  Febreiro
  Día 27
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24Día 28

  Maio

  Día 15Día 19
  Día 23 – Día 29

  Xuño

  Día 26

  Xullo

  Día 31

  Agosto

  Setembro

  Día 11 – Día 25

  Outubro

  Día 16 – Día 27
  Día 30

  Novembro

  Día 27

  Decembro

  Día 23
  Xaneiro
  Día 31
  Febreiro
  Día 28
  Marzo
  Día 14Día 18
  Abril
  Día 4Día 25

  Maio

  Día 30

  Xuño

  Día 27Día 27 (extra)

  Xullo

  Día 18Día 31 (extra)

  Agosto

  Setembro

  Día 5Día 26

  Outubro

  Día 31

  Novembro

  Día 28

  Decembro

  Día 19
  Xaneiro
  Día 19Día 26
  Febreiro
  Día 23
  Marzo
  Día 28
  Abril
  Día 11Día 26

  Maio

  Día 31

  Xuño

  Día 28

  Xullo

  Día 26

  Agosto

  Setembro

  Día 6Día 24Día 27

  Outubro

  Día 25

  Novembro

  Día 29

  Decembro

  Día 27
  Xaneiro
  Día 12Día 28
  Febreiro
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Maio

  Día 27

  Xuño

  Día 24

  Xullo

  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Setembro

  Día 30

  Outubro

  Día 20Día 28

  Novembro

  Día 25

  Decembro

  Día 30
  Xaneiro
  Día 12Día 28
  Febreiro
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Maio

  Día 27

  Xuño

  Día 24

  Xullo

  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Setembro

  Día 30

  Outubro

  Día 20Día 28

  Novembro

  Día 25

  Decembro

  Día 30
  Xaneiro
  Día 8Día 19Día 22Día 29
  Febreiro
  Día 2Día 9Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 30

  Maio

  Día 12Día 28

  Xuño

  Día 25

  Xullo

  Día 10Día 30

  Agosto

  Día 22

  Setembro

  Día 15Día 24

  Outubro

  Día 29

  Novembro

  Día 20Día 26

  Decembro

  Día 21
  Xaneiro
  Día 29Día 31
  Febreiro
  Día 13Día 28
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24

  Maio

  Día 21Día 21Día 29

  Xuño

  Día 4Día 26

  Xullo

  Día 29Día 31

  Agosto

  Día 13Día 28

  Setembro

  Día 25

  Outubro

  Día 30

  Novembro

  Día 11Día 27

  Decembro

  Día 18
  Xaneiro
  Febreiro
  Marzo
  Abril

  Maio


  Xuño

  Día 16

  Xullo

  Día 13Día 26

  Agosto

  Día 30
  Setembro
  Día 27

  Outubro

  Día 25

  Novembro

  Día 29

  Decembro

  Día 19Día 27