Plenos Municipais

Se non visualizas o vídeo dentro desta páxina. Podes ver o pleno a través deste enlace:
http://www.streaminggalicia.com/directo4

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Martes, 21 de xuño de 2022

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

Orde do día: 

1º. Traslado ao Pleno municipal da información relativa aos importes económicos en cifras concretas que deberá prever e asumir a Intervención municipal con motivo da sentenza xudicial que revoga o nomeamento do xefe da Policía Local, tal e como vén de reflectirse no informe de control interno correspondente ao exercicio 2021

2º. Comparecencia da concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos, así como do alcalde, explicando as responsabilidades políticas que deberán asumir ambos como consecuencia das resolucións anuladas na sentenza e a revogación do xefe da Policía Local

3º. Comparecencia do alcalde ou da concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos na que dea resposta ás seguintes preguntas:

– Existiu algunha indicación do alcalde ou da concelleira previa á elección do método de provisión da xefatura da Policía, relativa a intentar eludir o artigo 38 da Lei de coordinación de policías locais, para favorecer a libre designación fronte ao establecido na propia RTP?

– A día de hoxe, seguen mantendo que a forma de provisión da vacante de inspector existente na RPT é a libre designación, tanto o xefe da área como os responsables políticos?

– É habitual que sexa unha información manexada popularmente o nome e apelidos da persoa que vai ocupar un posto na administración pública, mesmo antes de que sexa iniciado o proceso de provisión?

– Téndose pronunciado as iniciais en sede plenaria (telemática) por unha concelleira desta Corporación, con anterioridade á celebración do proceso de provisión, non correspondería polo responsable de Réxime Interior iniciar pescudas sobre a posible predilección do alcalde e a concelleira por outorgar o posto a unha persoa concreta, como así aconteceu posteriormente?

– Referendan o alcalde e a concelleira a carta asinada por 13 policías do corpo da Policía Local na que sosteñen estar en contra do cumprimento do establecido no artigo 38 da Lei 4/2007 que establece as posibles fórmulas de provisión da vacante de inspector?

– Existe previsión de cubrir a vacante de inspector no Concello de Cambre, toda vez que o nomeamento do inspector xefe está revogado, e en Cambre seguimos sen contar con inspector nomeado conforme co establecido pola Lei 4/2007 e a propia ficha da RPT, que recolle a provisión do inspector a través de concurso-oposición?

   

   

   

  <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

  Xaneiro
  Día 26
  Febreiro
  Día 16 (urx) – Día 23
  Marzo
  Día 30
  Abril
  Día 27 (extra) – Día 27

  Maio

  Día 25

  Xuño

  Día 15 (extra) – Día 29

  Xullo

  Agosto


  Setembro


  Outubro

  Novembro

  Decembro

  Xaneiro
  Día 27
  Febreiro
  Día 24
  Marzo
  Día 16Día 30
  Abril
  Día 18Día 27

  Maio

  Día 25 – Día 30

  Xuño

  Día 29

  Xullo

  Día 27

  Agosto

  Día 31

  Setembro

  Día 14 – Día 28

  Outubro
  Día 26

  Novembro
  Día 24Día 30

  Decembro

  Día 12 (urx) – Día 12
  Día 28
  Xaneiro
  Día 29
  Febreiro
  Día 16Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 27 – Día 30

  Maio

  Xuño

  Día 10Día 13

  Xullo

  Día 2 (urx) – Día 2
  Día 29

  Agosto

  Setembro

  Día 16 – Día 30

  Outubro

  Día 28

  Novembro

  Día 23 (19:30)
  Día 23 (20:00)
  Día 25

  Decembro

  Día 14 – Día 30
  Xaneiro
  Día 30
  Febreiro
  Día 27
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24Día 28

  Maio

  Día 15Día 19
  Día 23 – Día 29

  Xuño

  Día 26

  Xullo

  Día 31

  Agosto

  Setembro

  Día 11 – Día 25

  Outubro

  Día 16 – Día 27
  Día 30

  Novembro

  Día 27

  Decembro

  Día 23
  Xaneiro
  Día 31
  Febreiro
  Día 28
  Marzo
  Día 14Día 18
  Abril
  Día 4Día 25

  Maio

  Día 30

  Xuño

  Día 27Día 27 (extra)

  Xullo

  Día 18Día 31 (extra)

  Agosto

  Setembro

  Día 5Día 26

  Outubro

  Día 31

  Novembro

  Día 28

  Decembro

  Día 19
  Xaneiro
  Día 19Día 26
  Febreiro
  Día 23
  Marzo
  Día 28
  Abril
  Día 11Día 26

  Maio

  Día 31

  Xuño

  Día 28

  Xullo

  Día 26

  Agosto

  Setembro

  Día 6Día 24Día 27

  Outubro

  Día 25

  Novembro

  Día 29

  Decembro

  Día 27
  Xaneiro
  Día 12Día 28
  Febreiro
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Maio

  Día 27

  Xuño

  Día 24

  Xullo

  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Setembro

  Día 30

  Outubro

  Día 20Día 28

  Novembro

  Día 25

  Decembro

  Día 30
  Xaneiro
  Día 12Día 28
  Febreiro
  Día 2Día 11Día 25
  Marzo
  Día 25
  Abril
  Día 14Día 19Día 29

  Maio

  Día 27

  Xuño

  Día 24

  Xullo

  Día 29

  Agosto

  Día 26

  Setembro

  Día 30

  Outubro

  Día 20Día 28

  Novembro

  Día 25

  Decembro

  Día 30
  Xaneiro
  Día 8Día 19Día 22Día 29
  Febreiro
  Día 2Día 9Día 26
  Marzo
  Día 26
  Abril
  Día 30

  Maio

  Día 12Día 28

  Xuño

  Día 25

  Xullo

  Día 10Día 30

  Agosto

  Día 22

  Setembro

  Día 15Día 24

  Outubro

  Día 29

  Novembro

  Día 20Día 26

  Decembro

  Día 21
  Xaneiro
  Día 29Día 31
  Febreiro
  Día 13Día 28
  Marzo
  Día 27
  Abril
  Día 24

  Maio

  Día 21Día 21Día 29

  Xuño

  Día 4Día 26

  Xullo

  Día 29Día 31

  Agosto

  Día 13Día 28

  Setembro

  Día 25

  Outubro

  Día 30

  Novembro

  Día 11Día 27

  Decembro

  Día 18
  Xaneiro
  Febreiro
  Marzo
  Abril

  Maio


  Xuño

  Día 16

  Xullo

  Día 13Día 26

  Agosto

  Día 30
  Setembro
  Día 27

  Outubro

  Día 25

  Novembro

  Día 29

  Decembro

  Día 19Día 27