Plenos Municipais

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Se ten problemas para poder ver o pleno nesta páxina, pulse neste enlace
https://player.video.wowza.com/hosted/jpsfgjxr/player.html

 

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 27 de xuño de 2024

Hora: 11.00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

 

Orde do día: 

 1. Parte resolutiva
 • 1.1. Proposta de aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións 2024-2027
 • 1.2. Proposta de adhesión á Central de Contratación da FEGAMP para a prestación dos servizos postais e telegráfico
 • 1.3. Proposta de aprobación do expediente de suplemento de crédito número 2/2024 e crédito extraordinario número 2/2024
 • 1.4. Proposta de modificación puntual da Relación de Postos de Traballo 2024
 • 1.5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

2. Parte declarativa

  • 2.1. Declaracións institucionais
  • 2.2. Mocións dos grupos municipais

   3. Parte de información, control e fiscalización

   • 3.1. Informes do equipo de goberno
   • 3.2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e concelleiros/as delegados/as e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da Alcaldía
   • 3.3. Rogos
   • 3.4. Preguntas

    

    

   <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

   Xaneiro
   Día 26
   Febreiro
   Día 16 (urx) – Día 23
   Marzo
   Día 30
   Abril
   Día 27 (extra) – Día 27

   Maio

   Día 25

   Xuño

   Día 15 (extra) – Día 29

   Xullo

   Agosto


   Setembro


   Outubro

   Novembro

   Decembro

   Xaneiro
   Día 27
   Febreiro
   Día 24
   Marzo
   Día 16Día 30
   Abril
   Día 18Día 27

   Maio

   Día 25 – Día 30

   Xuño

   Día 29

   Xullo

   Día 27

   Agosto

   Día 31

   Setembro

   Día 14 – Día 28

   Outubro
   Día 26

   Novembro
   Día 24Día 30

   Decembro

   Día 12 (urx) – Día 12
   Día 28
   Xaneiro
   Día 29
   Febreiro
   Día 16Día 26
   Marzo
   Día 26
   Abril
   Día 27 – Día 30

   Maio

   Xuño

   Día 10Día 13

   Xullo

   Día 2 (urx) – Día 2
   Día 29

   Agosto

   Setembro

   Día 16 – Día 30

   Outubro

   Día 28

   Novembro

   Día 23 (19:30)
   Día 23 (20:00)
   Día 25

   Decembro

   Día 14 – Día 30
   Xaneiro
   Día 30
   Febreiro
   Día 27
   Marzo
   Día 27
   Abril
   Día 24Día 28

   Maio

   Día 15Día 19
   Día 23 – Día 29

   Xuño

   Día 26

   Xullo

   Día 31

   Agosto

   Setembro

   Día 11 – Día 25

   Outubro

   Día 16 – Día 27
   Día 30

   Novembro

   Día 27

   Decembro

   Día 23
   Xaneiro
   Día 31
   Febreiro
   Día 28
   Marzo
   Día 14Día 18
   Abril
   Día 4Día 25

   Maio

   Día 30

   Xuño

   Día 27Día 27 (extra)

   Xullo

   Día 18Día 31 (extra)

   Agosto

   Setembro

   Día 5Día 26

   Outubro

   Día 31

   Novembro

   Día 28

   Decembro

   Día 19
   Xaneiro
   Día 19Día 26
   Febreiro
   Día 23
   Marzo
   Día 28
   Abril
   Día 11Día 26

   Maio

   Día 31

   Xuño

   Día 28

   Xullo

   Día 26

   Agosto

   Setembro

   Día 6Día 24Día 27

   Outubro

   Día 25

   Novembro

   Día 29

   Decembro

   Día 27
   Xaneiro
   Día 12Día 28
   Febreiro
   Día 2Día 11Día 25
   Marzo
   Día 25
   Abril
   Día 14Día 19Día 29

   Maio

   Día 27

   Xuño

   Día 24

   Xullo

   Día 29

   Agosto

   Día 26

   Setembro

   Día 30

   Outubro

   Día 20Día 28

   Novembro

   Día 25

   Decembro

   Día 30
   Xaneiro
   Día 8Día 19Día 22Día 29
   Febreiro
   Día 2Día 9Día 26
   Marzo
   Día 26
   Abril
   Día 30

   Maio

   Día 12Día 28

   Xuño

   Día 25

   Xullo

   Día 10Día 30

   Agosto

   Día 22

   Setembro

   Día 15Día 24

   Outubro

   Día 29

   Novembro

   Día 20Día 26

   Decembro

   Día 21
   Xaneiro
   Día 29Día 31
   Febreiro
   Día 13Día 28
   Marzo
   Día 27
   Abril
   Día 24

   Maio

   Día 21Día 21Día 29

   Xuño

   Día 4Día 26

   Xullo

   Día 29Día 31

   Agosto

   Día 13Día 28

   Setembro

   Día 25

   Outubro

   Día 30

   Novembro

   Día 11Día 27

   Decembro

   Día 18
   Xaneiro
   Febreiro
   Marzo
   Abril

   Maio


   Xuño

   Día 16

   Xullo

   Día 13Día 26

   Agosto

   Día 30
   Setembro
   Día 27

   Outubro

   Día 25

   Novembro

   Día 29

   Decembro

   Día 19Día 27