Plenos Municipais

Plenos en directo

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Se ten problemas para poder ver o pleno nesta páxina, pulse neste enlace
http://www.streaminggalicia.com/directo4/

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 23 de marzo de 2023

Hora: 10:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

Orde do día:

1. Comparecencia do alcalde ou do concelleiro delegado da Área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade na que se dea resposta aos seguintes extremos:

1º.- Xustificación dos motivos, necesidade e oportunidade que levaron ao noso Concello a participar na convocatoria da Xunta de Galicia para implantar o servizo de atención temperá, nos exercicios 2021 e 2022.

2º.- Xustificación das características da solicitude presentada polo noso Concello respecto das axudas impulsadas pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, para a posta en marcha dunha unidade de atención temperá en Cambre, nos anos 2021 e 2022.

3º.- Xustificación do número de nenos e nenas que tiveron o recoñecemento como beneficiarios do servicio de atención temperá implantado, en cada un dos exercicios 2021 e 2022, ao abeiro destas axudas da Xunta de Galicia, así como tempo e tipo de prestación que percibiron neses exercicios.

4°.- Xustificación das axudas recoñecidas ao noso Concello pola Consellería de Política Social e Xuventude ao abeiro da implantación do servizo de atención temperá nel; monto das axudas efectivamente aboadas a Cambre pola devandita Consellería e cantidades que o noso concello tivo que devolver á Xunta de Galicia ao non xustificar os gastos do funcionamente deste servizo máis aló dos meses de setembro, outubro e novembro de 2021.

5°.- Xustificación dos motivos polo que o servizo de atención temperá implantado no noso concello ao abeiro dos programas subvencionados pola Consellería de Política Social e Xuventude foron suspendidos malia ter recoñecidas as axudas solicitadas nos exercicios 2021 e 2022.

6°.- Xustificación dos motivos polo que omitiu licitar o contrato e tampouco puxo este feíto en coñecemento da Consellería de Política Social e Xuventude, e dos pediatras co fin de que estes puidesen avaliar outras solucións.

7°.- Xustificación da situación na que quedaron os beneficiarios do servizo de atención temperá unha vez suspendido o servizo; así como as medidas adoptadas pola súa concellería para mitigar as consecuencias da suspensión deste servizo.

8°.- Xustificación das axudas solicitadas e no seu caso xa recoñecidas pola Consellería de Política Social e Xuventude para a implantación no noso Concello do servizo de atención temperá no exercicio 2023, así como o número de potenciais beneficiarios deste.

9°.- Xustificación das garantías que ofrece o noso Concello tanto á Xunta de Galicia, como sobre todo, aos beneficiarios do servizo de atención temperá en Cambre, da prestación deste servizo neste exercicio 2023 sen a súa suspensión como nos dous anteriores.

2.- Pronunciamento do Pleno sobre a necesidade de que o concelleiro delegado de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade sexa cesado nas súas funcións, como responsable da suspensión do servizo de atención temperá en Cambre e a devolución das axudas recoñecidas e incluso percibidas polo noso Concello ao abeiro do programa da Consellería de Política Social e Xuventude nos exercicios 2021 e 2022.

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/kj0kVxFQIM0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Xaneiro
Día 26
Febreiro
Día 16 (urx) – Día 23
Marzo
Día 30
Abril
Día 27 (extra) – Día 27

Maio

Día 25

Xuño

Día 15 (extra) – Día 29

Xullo

Agosto


Setembro


Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro
Día 27
Febreiro
Día 24
Marzo
Día 16Día 30
Abril
Día 18Día 27

Maio

Día 25 – Día 30

Xuño

Día 29

Xullo

Día 27

Agosto

Día 31

Setembro

Día 14 – Día 28

Outubro
Día 26

Novembro
Día 24Día 30

Decembro

Día 12 (urx) – Día 12
Día 28
Xaneiro
Día 29
Febreiro
Día 16Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 27 – Día 30

Maio

Xuño

Día 10Día 13

Xullo

Día 2 (urx) – Día 2
Día 29

Agosto

Setembro

Día 16 – Día 30

Outubro

Día 28

Novembro

Día 23 (19:30)
Día 23 (20:00)
Día 25

Decembro

Día 14 – Día 30
Xaneiro
Día 30
Febreiro
Día 27
Marzo
Día 27
Abril
Día 24Día 28

Maio

Día 15Día 19
Día 23 – Día 29

Xuño

Día 26

Xullo

Día 31

Agosto

Setembro

Día 11 – Día 25

Outubro

Día 16 – Día 27
Día 30

Novembro

Día 27

Decembro

Día 23
Xaneiro
Día 31
Febreiro
Día 28
Marzo
Día 14Día 18
Abril
Día 4Día 25

Maio

Día 30

Xuño

Día 27Día 27 (extra)

Xullo

Día 18Día 31 (extra)

Agosto

Setembro

Día 5Día 26

Outubro

Día 31

Novembro

Día 28

Decembro

Día 19
Xaneiro
Día 19Día 26
Febreiro
Día 23
Marzo
Día 28
Abril
Día 11Día 26

Maio

Día 31

Xuño

Día 28

Xullo

Día 26

Agosto

Setembro

Día 6Día 24Día 27

Outubro

Día 25

Novembro

Día 29

Decembro

Día 27
Xaneiro
Día 12Día 28
Febreiro
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Maio

Día 27

Xuño

Día 24

Xullo

Día 29

Agosto

Día 26

Setembro

Día 30

Outubro

Día 20Día 28

Novembro

Día 25

Decembro

Día 30
Xaneiro
Día 12Día 28
Febreiro
Día 2Día 11Día 25
Marzo
Día 25
Abril
Día 14Día 19Día 29

Maio

Día 27

Xuño

Día 24

Xullo

Día 29

Agosto

Día 26

Setembro

Día 30

Outubro

Día 20Día 28

Novembro

Día 25

Decembro

Día 30
Xaneiro
Día 8Día 19Día 22Día 29
Febreiro
Día 2Día 9Día 26
Marzo
Día 26
Abril
Día 30

Maio

Día 12Día 28

Xuño

Día 25

Xullo

Día 10Día 30

Agosto

Día 22

Setembro

Día 15Día 24

Outubro

Día 29

Novembro

Día 20Día 26

Decembro

Día 21
Xaneiro
Día 29Día 31
Febreiro
Día 13Día 28
Marzo
Día 27
Abril
Día 24

Maio

Día 21Día 21Día 29

Xuño

Día 4Día 26

Xullo

Día 29Día 31

Agosto

Día 13Día 28

Setembro

Día 25

Outubro

Día 30

Novembro

Día 11Día 27

Decembro

Día 18
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril

Maio


Xuño

Día 16

Xullo

Día 13Día 26

Agosto

Día 30
Setembro
Día 27

Outubro

Día 25

Novembro

Día 29

Decembro

Día 19Día 27