Resultado da valoración de méritos do concurso para a provisión de posto de traballo vacante de coordinador deportivo

30 May 2022

Concello de Cambre publica o resultado da valoración de méritos do concurso para a provisión de posto de traballo vacante de coordinador deportivo.

 

Taboleiro