Resultado da valoración de méritos do concurso para a provisión de posto de traballo vacante de coordinador deportivo

1 Mar 2019

Concello de Cambre publica o resultado da valoración de méritos do concurso para a provisión de posto de traballo vacante de coordinador deportivo.

 

Taboleiro