Adxudicada a ampliación do complexo deportivo da Barcala

1 Feb 2023

A xunta de goberno local adxudicou, esta mañá, o proxecto de reforma e ampliación do complexo deportivo da Barcala. As obras, que foron adxudicadas por 271.579 euros (IVE incluído), supoñerán a construción dunha sala diáfana de 100 m2. En concreto, as obras permitirán crear unha nova estancia no semisoto onde se atopa, actualmente, o patio-xardín. As actuacións previstas non afectarán á distribución actual do edificio, xa que se expón a execución dun volume totalmente independente. Esta nova sección dispoñerá de acceso desde as escaleiras e o ascensor, que xa chegan ao semisoto e permiten a entrada ao ximnasio. A conexión con esta zona adicional realizarase a través dun corredor que estará situado na esquina do ximnasio. Este corredor conectará o desembarco das escaleiras e o ascensor co patio, sen necesidade de pasar polo ximnasio. Trátase dunhas intervencións que o equipo de goberno considera “fundamentais” e que posibilitarán a organización dun maior número de actividades deportivas para os usuarios e usuarias desta dependencia. O Concello xa sacara o proxecto a contratación por 187.187 euros, pero a licitación quedou deserta pola subida xeneralizada de prezos, obrigando a aumentar o orzamento de execución por contrata ata os 274.322,69 euros.

Tamén che pode interesar