Concello de Cambre publica o anuncio da Resolución das alegacións e renuncia presentadas polos aspirantes, e cualificación final
do concurso.