Anuncio do resultado da valoración de méritos do concurso para a creación dunha relación de docentes para a impartición de cursos de formación para o emprego [Actualizado: 07/02/23]

23 Xan 2023

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes para a contratación laboral temporal ou nomeamento de funcionario interino para a impartición de cursos de formación para o emprego de especialidades da familia profesional de enerxía e auga e instalacións e mantemento (PLAN AFD).

Resultado da valoración de méritos do concurso para a creación dunha relación de docentes para a impartición de cursos de formación para o emprego

Lista definitiva de admitidos/excluídos na convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes

Anuncio da lista definitiva de admitidos para a creación dunha relación de docentes para a impartición de cursos de formación para o emprego

Anuncio da resolución da lista provisional

Lista definitiva de admitidos/excluídos na convocatoria do concurso 

Taboleiro