Convocatoria para a selección dun técnico/a de xestión de administración xeral interino/a [Actualizado: 13/07/23]: anuncio da relación de candidatos

13 Xul 2023

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso-oposición para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de administración xeral interinos.

Anuncio da relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de Administración xeral interinos

Resultado final e puntuacións definitivas do proceso selectivo

Resultado 1º exercicio da fase de oposición celebrado o 31 de marzo de 2023

Resultado definitivo do 1º exercicio da fase de oposición celebrado o 15 de marzo de 2023 e resultado da valoración de méritos

Exame fase oposición realizado o 31/03/23

Plantilla de respostas do exame fase oposición realizado o 31/03/23

Modificación da lista definitiva de admitidos/excluídos do concurso-oposición para a selección dun técnico de administración xeral interino e convocar á aspirante dona María Raquel Breijo Trevín para a celebración do exercicio da fase de oposición

Resultado do exercicio da fase de oposición do concurso-oposición

Exame fase de oposición realizado o 15/03/23

Plantilla de respostas do exame de oposición realizado o 15/03/23

Lista definitiva de admitidos/excluídos do concurso-oposición para a selección dun técnico de administración xeral interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de administración xeral interinos

Listado provisional de admitidos e excluídos, composición do tribunal e lugar, día e hora da celebración do exercicio da fase de oposición

Anuncio e convocatoria de concurso-oposición para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino
Solicitude

Taboleiro