Cambre adxudica os contratos ponte para garantir o suministro de combustible para vehículos e instalacións municipais

5 Abr 2024

A expensas da actualización dos novos pregos da subministración de gasóleo, gasolina e gas GLP para vehículos, maquinaria e instalacións municipais, o Concello acaba de adxudicar os dous contratos ponte cos que garantir este servizo ata a licitación en aberto. Os dous contratos ponte suman un total de 27.187,05 euros e terán unha duración dun ano.   Por unha banda, o contrato de subministración de gasóleo e GLP para instalacións municipais foi adxudicado por 13.581,72 euros e servirá para abastecer aos seguintes edificios: Casa do Concello, centro de saúde de Cambre, centro municipal de formación e nos campos de fútbol de Lendoiro e Brexo-Lema, así como en calquera outra instalación designada polo Concello. O outro contrato, de gasóleo e gasolina para vehículos e maquinaria da Administración local, adxudicouse por 13.605,33 euros e servirá para fornecer combustible de 32 vehículos e máquinas da frota municipal.

Actualización do contrato

A licitación do servizo está pendente desde o 2020. No mes de xullo dese ano, precisamente, o técnico municipal delegou ao departamento de Contratación os pregos de prescricións técnicas, a memoria de necesidade e o informe técnico dos seguintes servizos: subministración en estación de servizo, de gasóleo e gasolina para vehículos e maquinaria municipal, de gas GLP para os vehículos e instalacións térmicas en dependencias municipais e de subministración de gasóleo a piques de consumo en dependencias municipais. Actualmente, o departamento está a realizar a actualización dos documentos debido ao tempo transcorrido desde a elaboración do prego.

 

 

Tamén che pode interesar