Cambre apoiará ás entidades sociais cunha liña de subvencións de 30.000 euros

23 Feb 2023

O goberno local mantén a súa aposta por apoiar ás entidades sociais do municipio. Trátase dun compromiso que o equipo de goberno espera referendar no pleno ordinario de hoxe, 23 de febreiro, aprobando as bases da convocatoria de subvencións en materia de servizos sociais para o 2023. A liña, que conta cunha consignación de 30.000 euros, servirá para dar apoio ás asociacións de corte social coa execución de proxectos e actividades dirixidos aos seguintes grupos de poboación: minorías étnicas e culturais, persoas en risco de pobreza severa, familias en situación de vulnerabilidade, persoas con diversidade funcional, maiores, inmigrantes, infancia e mocidade, ou persoas que requiran da aplicación de medidas especiais para a súa inserción social ou laboral. A concelleira de Benestar Social, Lúa Sanguiñedo, apunta que se trata dunha liña “esencial coa que buscaremos prestar apoio a todas as asociacións que traballan, no día a día, para promover a igualdade de oportunidades e a inclusión social no noso municipio. Realizan un labor que consideramos fundamental e que se volveu aínda máis imprescindible por mor da pandemia e da recesión económica actual”. As subvencións están dirixidas a sufragar programas que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2023. Cada entidade solicitante poderá presentar un máximo de tres iniciativas que deberán estar enmarcadas dentro dalgunha das seguintes liñas de acción: inclusión social e/o laboral, igualdade, sociosanitaria, adiccións, discapacidade e inmigración. A axuda económica concedida non poderá superar os 3.000 euros por proxecto. Poderán pedir estas subvencións as asociacións que desempeñen o seu labor no termo municipal e que estean legalmente constituídas e rexistradas nos Rexistros Central ou Provincial de Asociacións. Excepcionalmente, poderán requirir estas axudas as entidades que, aínda non estando no concello, teñan en marcha proxectos que beneficien a veciños e veciñas de Cambre. En todo caso, todas as solicitantes deberán estar ao corrente das súas obrigacións coa Axencia Tributaria, Seguridade Social e Facenda Local. O prazo de presentación estará aberto durante un mes contado a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tamén che pode interesar