Cambre licita a instalación das luces de Nadal, cuxa tramitación sufriu atrasos por diferenzas de criterio entre departamentos

30 Nov 2023

A xunta de goberno local aprobou, esta mañá, o expediente de contratación da subministración de iluminación de Nadal. O servizo sae a licitación cun valor estimado de 48.294,69 euros, e tramitarase con carácter urxente para procurar que as luces estean colocadas e en funcionamento o 22 de decembro. Con respecto a outros anos, o contrato sufriu un importante atraso debido a unha serie de diferenzas de criterio entre os distintos departamentos municipais.

Desta forma, a aprobación do expediente de contratación estivo precedida de varias disparidades entre o persoal de varias áreas. Desde o departamento de Servizos asinouse a memoria xustificativa e delegouse a contratación o pasado 10 de agosto. Un mes despois, o 11 de setembro, Contratación informou estes pregos de forma desfavorable, obrigando ao persoal técnico a reformular o traballo inicial. Tras adoptarse os cambios pertinentes, os novos documentos foron remitidos ao departamento o 24 de outubro e recibiron, unha vez máis, informe desfavorable por parte de Contratación (26 de outubro de 2023).

Entre as diversas obxeccións, apuntábase que o prego de prescricións técnicas non reflectía “as condicións de estética e deseño que debe cumprir o alumeado”. Pola súa banda, desde o departamento de Servizos indicouse que a concreción destas condicións de estética e deseño é un criterio “altamente subxectivo” e que, por tanto, podería conlevar a non respectar os principios que deben rexer a contratación pública “de igualdade de trato entre os licitadores e non discriminación”.

A iluminación do Nadal deste ano estará composta por arcos, elementos decorativos para farois, árbores, fíos luminosos, rótulos e motivos 3D como os que se colocaron no 2022. A previsión é que o aceso poida levarse a cabo, aproximadamente, o 22 de decembro.

Tamén che pode interesar