Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas [Actualizado: 15/02/24] Resultado definitivo do proceso selectivo

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas interinos. Resultado definitivo do...

Anuncio para a provisión en comisión de servizos de catro postos de Policía Local

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao anuncio para a provisión, en comisión de servizos, de catro postos de Policía Local. O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles, estando aberto desde o 15 ao 29 de decembro. Bases da...

Anuncio da convocatoria dos procesos selectivos para estabilización do emprego temporal, correspondentes ás prazas incluídas na oferta de emprego público de 2022

O Concello de Cambre publica toda a información relativa aos procesos de selección para estabilización do emprego temporal correspondentes ás prazas incluídas na oferta de emprego público do Concello de Cambre do ano 2022. Resolución do Boletín Oficial do Estado Bases...

Proceso para a contratación de dúas auxiliares administrativas e dúas conserxes [Actualizado: 07/11/23] relación provisional de aspirantes que obteñen maior puntuación tras a resolución de alegacións

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao proceso para a contratación de dous auxiliares administrativas e dous conserxes ao amparo da Resolución do 20 de marzo de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das...

Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos [Actualizado: 03/11/23] lista de reserva do concurso de enxeñeiros técnicos industriais interinos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos. Anuncio lista provisional...