Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos. Anuncio concurso para a selección dun...

Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas interinos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas interinos. Anuncio concurso para a...

Relación de docentes para a contratación laboral temporal ou nomeamento de funcionario interino para a impartición de cursos de formación para o emprego de especialidades da familia profesional de enerxía e auga e instalacións e mantemento (Plan AFD) [Actualizado: 20/04/23]

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes para a contratación laboral temporal ou nomeamento de funcionario interino para a impartición de cursos de formación para o emprego de...

Consulta censo electoral

Durante todo o período electoral estará dispoñible na internet un servizo de consulta para que os electores poidan comprobar os datos da súa inscrición no censo electoral con certificado electrónico dos publicados na sede electrónica do INE, na dirección ou no...

Convocatoria para a selección dun técnico/a de xestión de administración xeral interino/a [Actualizado: 17/04/23]: resultado final e puntuacións definitivas do proceso selectivo

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso-oposición para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de...