Centros Escolares

Escolas Infantís

Escola Infantil de Cambre (Rede de Escolas Infantis de Galiña Azul- Consorcio Galego de Igualdade e Benestar)
Rúa Río Sil , Lugar de A Barcala, s/n
15660 Cambre
Telf.: 981.650.398
escolainfantil.cambre@igualdadebenestar.org
escolasinfantis.net

Escola Infantil Cambre – O Temple (Rede de Escolas Infantis de Galiña Azul- Consorcio Galego de Igualdade e Benestar)
Rúa Francisco Añón s/n

15679 Cambre, A Coruña
Telf.: 981 650 445
escolainfantil.cambre.otemple@igualdadebenestar.org
escolasinfantis.net

Escola Unitaria

Unitaria de “San Bartolomeo”
Dirección: San Bartolomeu, rúa 4, Pravio
15668 Cambre
Telf: 629587803

 

CEIPs (Centros de Educación Infantil e Primaria)

CEIP Emilio González López de Brexo-Lema.
Dirección: Rúa Lamelas  21 Brexo- Lema
15659 Cambre
Telf.: 881880363
ceip.emilio.gonzález@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliogonzalez

CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás.
Dirección: Souto, 38 Sigrás 15181 Cambre
Telf.: 881 960 131
ceip.gonzalo.torrente.cambre@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.es/centros/ceipgonzalotorrentecambre

CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.
Dirección: Atrio, 32 15660 Cambre
Telf.: 881880320
ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

CEIP Portofaro
Dirección: Paseo dos Templarios,1 15660 Cambre
Telf: 881880349
ceip.portofaro@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro

CEIP Plurilingüe O Graxal
Dirección: Francisco Rodríguez, 6  O Temple
15679 Cambre
Telf.: 881880330
ceip.graxal2@edu.xunta.gal
centros.edu.xunta.es/ceipgraxal

 

IES (Institutos de Educación Secundaria e Bacharelato)

“David Buján” de Sigrás
Dirección: Os Campóns, 6B 15181 Cambre
Telf.: 881 961 200
ies.david.bujan@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.es/centros/iesdavidbujan

“Afonso X O Sabio” da Barcala

Dirección: Urbanización A Barcala 15660 Cambre
Telf.: 881 880 339
ies.Alfonso.Cambre@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.es/centros/iesafonsoxcambre