Colaboración con outras concellerías e outras entidades

A transversalidade e colaboración coas distintas Concellerías é unha característica fundamental da área de Cultura e expresión manifesta do noso xeito de traballar. Colaborando entre outras coa área de Deportes, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Educación, Emprego, Desenvolvemento Asociativo sen cuxa implicación, participación e colaboración non sería posible achegar á cultura á veciñanza.