Concurso-oposición para a selección dun/ha tecnico en integración social interino

24 Abr 2019

Concurso-oposición para a selección dun/ha tecnico en integración social interino

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Convocatoria de concurso-oposición para a selección dun/ha tecnico en integración social interino e elaboración de lista de reserva para nomeamentos de técnicos en integración social interinos.

 

Fecha de publicación: 20 de xaneiro de 2019.

 

Anuncio.
Bases.
Impreso de solicitude

Resolución ao recurso de reposición contra a base sexta para efectos valoración de experiencia profesional no concurso oposición para a selección interina de un técnico en integración social.

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2019

 

Anuncio resultado valoración de méritos

Valoración de méritos

Fecha de publicación: 24 de abril de 2019

Resultado primeiro exercicio

Resultado do primeiro exercicio

Fecha de publicación: 7 de maio de 2019

 

 

Resultado segundo exercicio

Resultado segundo exercicio

Fecha de publicación: 14 de maio de 2019

 

 

Taboleiro