Consulta censo electoral

18 Abr 2023

Durante todo o período electoral estará dispoñible na internet un servizo de consulta para que os electores poidan comprobar os datos da súa inscrición no censo electoral con certificado electrónico dos publicados na sede electrónica do INE, na dirección ou no teléfono 900 343 232.

Así mesmo, poderá consultarse nas oficinas do Concello de Cambre de 9.00 a 14.00 horas. A consulta realizarase por medios informáticos e de forma individual para cada persoa que solicite a consulta unha vez se conclúa á súa identificación.

Taboleiro