Convocatoria de concurso-oposición para a creación de relación de candidatos para nomeametos interinos de oficias de obras, operarios condutores e operarios de servizos

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Por Resolución da Concelleiro delegado da área de Recursos Humanos, Servizos Sociais e Sanidade nº 541/2017 de data 05/04/2017, aprobáronse as convocatorias e Bases para a creación de relación de candidatos para nomeamentos interinos de oficias de obras, operarios condutores e operarios de servizos.

Fecha de publicación: 8 de abril de 2017.

– Anuncio.
– Bases para Oficiais de Obras.
– Bases para Operarios Condutores.
– Bases para Operarios de Servizos Múltiples.
Impreso de solicitude