Convocatoria de concurso para confeccionar unha listaxe de docentes para a súa contratación laboral temporal ou nomeamento interino para a impartición de cursos de formación ocupacional para desempregados (Plan AFD), da Xunta de Galicia.

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Por Resolución desta Concellería nº 830/2017 de data 18 de maio de 2017, aprobouse a convocatoria e Bases para a confección dunha listaxe  para a contratación laboral temporal ou nomeamento de interinos  para a execución de programas de carácter temporal de docentes para impartir os cursos enmarcados no plan de accións de formación para desempregados (AFD) da Xunta de Galicia.

 

Fecha de publicación: 21 de maio de 2017.

 

– Anuncio.
– Bases para a creación de relación de candidatos de docentes.
Corrección de erros: Bases para a creación de relación de candidatos de docentes.
Modelo específico de solicitude.

Admitidos/Excluidos

Lista provisional de admitidos/excluídos

 

Fecha de publicación: 9 de xuño de 2017

 

Resolución que aproba a listaxe provisional de admitidos/excluídos para a creación duna relación de docentes para a súa contratación laboral temporal.

Resultado

Valoración definitiva dos méritos no concurso

 

Fecha de publicación: 31 de xullo de 2017

 

 

Valoración definitiva dos méritos no concurso para a creación dunha relación de docentes para a súa contratación laboral temporal.