Declaracións presentadas anualmente

Declaración de bens e actividades

De conformidade co establecido no artigo 33.6 do Regulamento orgánico municipal, publícanse as declaracións de bens e actividades anuais.