Declaracións presentadas cando se modifican as circunstancias de feito durante o período de mandato 2023-2027