Declaracións presentadas con motivo do cesamento do cargo – Lexislatura 2015-2019

Declaración de bens e actividades

De conformidade con establecido no artigo 33, apartado 6, do Regulamento orgánico municipal, publícanse as Declaracións de Bens e Actividades presentadas con motivo do cesamento do cargo.