Documentación Plan Xeral(PXOM) Cambre

Plan Xeral Dilixenciado

Plan Xeral Dilixenciado
(3 GB)

Resumo Executivo

Resumo executivo

Modelo de alegación

Modelo de alegación (PDF editable)

Modelo de alegación (PDF non editable)

Anexo convenios urbanísticos PXOM

Anexo convenios urbanísticos

Expediente administrativo

Expediente 2018 X999 000256

(556 MB)

Expediente 2021_U031_000002
(9,3 GB)