‘O diamante máxico’, da compañía Disque Fan, no centro sociocultural do Graxal

Descripción

Recinto