Información de interese sobre o programa de conciliación Mañanceiro

5 Set 2022

Concello de Cambre publica toda a información de interese sobre o programa Mañanceiro

O servizo entra en funcionamento o 8 de setembro, salvo o alumnado de 4º de educación Infantil, que comezará cando finalice o período de adaptación no seu centro escolar. 

Ademais da información de interese, achéganse tamén as autorizacións (alerxias e fotografías) que se deberán entregar cubertas ao deixar ao menor no centro de ensinanza. Estes documentos entregaránselles aos nenos e nenas os primeiros días do curso. 

Autorizacións programa Mañanceiro

Información inicio do curso programa Mañanceiro E.E.I de Pravio

Información inicio do curso programa Mañanceiro CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Información inicio do curso programa Mañanceiro CEIP Portofaro

Información inicio do curso programa Mañanceiro CEIP Graxal

Información inicio do curso programa Mañanceiro CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Información inicio do curso programa Mañanceiro CEIP Emilio González López

Taboleiro