Instalacións culturais municipais

Ligados á nosa tradición: Escola Municipal de Música.

 Ligados á nosa historia e paisaxe: Casa da Cultura Vila Concepción.

Ligados ao noso crecemento: Casa da Cultura de Cambre

Ligados á multidisciplinaridade: Centro Sociocultural do Graxal e Centro Sociocultural da Barcala.

Ligados ao noso afán por compartir: Anfiteatro do Parque da Igrexa de Cambre.