O Concello avanza na ordenación dun ámbito para situar 195 vivendas na Barcala tras a aprobación definitiva da Xunta

15 Out 2022

O Concello avanza na consolidación dun ámbito de 32.474 m2 de superficie con 12.289 m2 de espazos libres tras a aprobación definitiva do SAU-RD1 ‘A Barcala’ por parte da Xunta. Trátase dun plan que o goberno local cualificou como “fundamental”, na medida en que permitirá a ordenación de 195 vivendas nesta zona, 136 libres e outras 59 de protección oficial (22 de promoción pública). O equipo de goberno avanzara xa, en abril de 2022, algúns dos beneficios desta modificación puntual das normas de plan: por unha banda, favorece a consolidación e a organización espacial desta peza, permitindo, ademais, achegar a rúa dúas Muíños á trama urbana do Temple e, polo outro, a disposición de máis zonas verdes e de patrimonio municipal. O ámbito ten unha superficie de 32.474 m2 e conta cunha edificabilidade de 0,65 m2. Do total, a superficie edificable ascende a 21.108,102, e incluiría a ordenación de 195 vivendas (59 de protección oficial). Estas construcións estarían agrupadas nunha tipoloxía de vivenda colectiva en edificios abertos dunha altura de planta baixa, tres plantas altas e planta baixo cuberta, tal e como establecen as normas subsidiarias. Como parte desta operación, o Concello tería o 10% do aproveitamento tipo. É dicir, dispoñería de 2.108 m2 que se integrarían no patrimonio municipal do chan e que se investirían en políticas sociais ou urbanísticas, permitindo a disposición de 22 vivendas públicas.

O SAU-RD1 ‘A Barcala’ permitirá dispoñer, ademais, de 12.289 m2 de espazos libres. Desta cifra, habería uns 5.300 m2 máis próximos ás vivendas e que conformarían unha especie de parque de superficie similar á do Ramón Barba. A isto habería que sumar outros preto de 7.000 m2 situados na parte do ámbito máis afastada das edificacións. Nesta extensión, a intención do goberno local é que poida haber un bosque de exemplares autóctonos e un anfiteatro, aproveitando a pendente. Movilidad En materia de mobilidade, prevese a creación de senllas peonís e dun carril bici que conectará co Paseo Marítimo e co río Mero pasando polo núcleo da estrada Cambre-Ou Amorne. En canto ao tráfico rodado, o goberno local confía en que o prometido Viario 11-17 (que partiría da N-VI e que enlazaría coa Marisqueira sen necesidade de pasar por Costa dá Tapia) sirva para desconxestionar a zona. Neste sentido, desde o equipo de goberno lembran que o Concello leva reivindicando a importancia desta infraestrutura desde o ano 2007. Tanto é así, que se solicitou á Xunta de Galicia a axilización deste vial en múltiples ocasións ao considerar que esta estrada supoñerá unha importante mellora en canto a mobilidade e conexión en toda a área metropolitana. Palabras descoñecidas

Escoitar

Tamén che pode interesar