O Concello cambia por completo o horizonte do lugar dos Campóns tras a demolición dun edificio ilegal 

10 Nov 2023

A imaxe no lugar dos Campóns cambiou por completo (Sigrás). Grazas ás obras do Concello, desapareceu do horizonte a edificación de baixo máis tres plantas cuxa construción quedou paralizada por incumprir coa normativa urbanística e por carecer, ademais, da correspondente licenza.

O concelleiro de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, lembra que a edificación incumpre “a tipoloxía de vivenda e a altura máxima permitida”. O edil lembra, ademais, que “que o edificio non podía legalizarse, existindo unha orde xudicial para o seu derrubamento, polo que non era posible destinalo a outro tipo de uso como, por exemplo a vivenda social”.

González Leirós explica, ademais, que estas intervencións dan resposta a “unha das demandas históricas que tiñamos coa veciñanza”. O edil apunta que, a maiores da demolición deste inmoble, o Concello eliminou tamén o esqueleto dun edificio situado na parroquia de Sigrás.

O inmoble recentemente demolido estaba situado nun chan clasificado como urbano de núcleo rural, incumprindo os seguintes parámetros: tipoloxía, parcela mínima, edificabilidade, ocupación, altura máxima –neste caso, a altura máxima sería de baixo máis unha planta-, distancia e un camiño público, non realizándose, ademais, a urbanización da parte de cesión da parcela.

O Concello requiriu, en marzo de 2018, ao dono do inmoble para que presentase un proxecto de derriba. Na devandita resolución, concedíase o prazo dun mes para o inicio do proxecto e cinco meses para o remate das obras. Unha vez transcorrido devandito prazo, o Concello acordou, en outubro de 2018, renovar os trámites para a execución subsidiaria destes labores.

As intervencións de demolición están practicamente concluídas. Agora, a empresa traballa na retirada do entullo resultante destes labores. Ao terminar as obras, a parcela deixarase conforme á rasante preexistente e protexeranse os elementos públicos que poidan verse afectados pola realización destes traballos.

Tamén che pode interesar