O Concello eleva a 15.000 euros a renda per cápita das bolsas de estudo para chegar a máis familias de Cambre

1 Ago 2022

O Concello aprobou, no último pleno, as novas bases das bolsas de estudo para o próximo curso escolar 2022/2023. Fíxoo tras incorporar varias novidades que beneficiarán ás familias solicitantes. Unha das máis importantes é a relacionada coa renda per cápita. Nas últimas convocatorias, podían optar a estas axudas as persoas pertencentes a unha unidade familiar cunha renda per cápita anual igual ou inferior a 10.000 euros. Na nova convocatoria, este límite subiu ata os 15.000 euros para “que as bolsas de estudo poidan abarcar ao maior número de persoas posible”, explica o edil de Educación e Sanidade, Miguel Ángel Gutiérrez.

Outra das novidades é o incremento nas contías para percibir. Estas cantidades soben no caso da compra de material escolar en educación Primaria (pasando dos 50 aos 75 euros) e de material informático en todas as etapas educativas (pasando dos 100 aos 125 euros).

Así mesmo, incorpórase un terceiro cambio con respecto ao anterior curso escolar: poderán beneficiarse desta liña os alumnos/as de educación Especial que estean escolarizados en centros privados e/o concertados. No resto de etapas educativas, mantense como requisito que o estudante estea matriculado nun centro de ensino público. Mantense este requisito porque, actualmente, non hai ningún estudante que tivera que recorrer á educación concertada e/o privada por falta de praza nun dos colexios públicos de Cambre.

A partida para o curso 2022/2023 será de 24.000 euros. Do total, 18.000 irán destinados a financiar gastos derivados da adquisición de material escolar, libros de texto e uniformes escolares ou vestiario destinado á escolarización. A cantidade restante, 6.000 euros, poderase utilizar para gastos pola adquisición de equipamento informático.

Por unha banda, 18.000 euros destinaranse aos seguintes gastos en cada unha das etapas educativas:

  • 2º ciclo de educación Infantil –libros de texto, material e uniformes escolares ou vestiario destinado á escolarización-.
  • Educación Primaria –uniformes escolares ou vestiario destinado á escolarización-.
  • Bacharelato, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos –libros de texto e material escolar-.

Pola outra, poderán acceder ao apartado de compra de materiais informáticos os alumnos de 3º a 6º de educación Primaria, o alumnado de ESO e o de 3º de Primaria a 4º de ESO no caso da educación Especial. Poderán subvencionarse equipos informáticos como portátiles, computador de mesa ou tablets, rato, impresora e USB. A maiores, no caso dos beneficiarios de Educación Especial, inclúense ademais comunicadores electrónicos, computadores portátiles e tablets con programas específicos para a súa formación.

O prazo de solicitude estará aberto entre o 26 de setembro e o 10 de outubro.

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar