O verán xa está aquí

CAMPAMENTOS
Dende  2000

O campamento é unha das vivencias mais importantes para calquera neno/a; ofrece unha experiencia educativa intensa que serve para adquirir, dun xeito lúdico e experiencial, valores cívicos e sociais, relacionados coa autonomía persoal e a convivencia. En moitos dos casos é a primeira experiencia, como persoa autónoma, fóra do seu entorno habitual control familiar.

As principias accións deste programa son os campamentos de verán, época propicia para este tipo de eventos. Celebramos os seguintes campamentos:

– Campamento de meniños/as; é un precampamento para os nosos futuros usuarios/as. Ten unha duración de 2 días. Destinatarios/as: 7 e 8 anos

– Campamento de pequenos/as; evento de 6 días de duración para rapazada de 9 a 12 anos

– Campamento de maiores; unha experiencia de 12 días, para mocidade de 13 a 17 anos

Podes consultar as actividades previstas do OVXEA aquí

 

historico campamentos hasta 2021