Obras en execución

Traballo monto da oferta
EXECUCION DE DEMOLICION E MURO PERIMETRAL EN BREXO-LEMA 20.000,00
MELLORA DO PAVIMENTO DA RÚA DO TEMPLE 68.210,97
MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA EN O TEMPLE. CONCELLO DE CAMBRE. FASE 3 105.413,49
PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN DO ESPAZO EXTERIOR E INTERIOR DA PRAZA 1º DE MAIO. A BARCALA 240.951,43