Obras en licitación

Obra Importe Licitación
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS E NO CAMIÑO AS GAMELAS 66.529,10
MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE ANDEIRO E ANCEIS 61.766,19
AMPLIACIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO GRADUIL E A PENA 96.999,99
ACONDICIONAMENTO DOS CAMIÑOS MUNICIPAIS DE SAN LOURENZO CARA O PINAR E CARA A TORRE E BARREIROS 56.159,38
RENOVACION DA REDE DE ABASTECEMENTO EN CORGO, OUTEIRO E BANDEBÓ PARROQUIA DE BREXO-LEMA 89.665,45
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE GRADAS CUBERTAS E VESTIARIOS PARA O CAMPO DE FÚTBOL DE BREXO LEMA NO LUGAR DE POUSADOIRA Nº 14 657.218,29