Obras executadas

Obra Importe licitación
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REMODELACION DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE 1) 37.872,50
MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. CONCELLO DE CAMBRE. FASE 2 161.790,07
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO DE PENAOUVIÑA 50.557,47
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO PASEO DA BARCALA E O CAMIÑO DO POMBO 61.510,64
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO DE BREXO E MERCURÍN 46.451,27
ORDENACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO CAMPO DA FEIRA 50.106,60
DESCRICIÓN TÉCNICA PARA REFORMA DE LOCAL MUNICIPAL DE LENDOIRO. PLANTA ALTA

35.257,09

REMODELACIÓN DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE II) 120.000,00
REFORMA DO LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS MUNICIPAIS 221.744,60
ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA MEDIANTE A CONSTRUCIÓN DUNHA ROTONDA NO CAMIÑO CODIFICADO COMO 183 DE CELA 24.000,00
MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. LOTE 1 543.894,66
NOVA REDE DE SANEAMENTO NA CALLE (PRAVIO) 63.586,35
MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA EN SOBREGUEXE (CECEBRE) E RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN CASTRILLÓN (PRAVIO) 99.467,64
TRASLADO E MELLORA DO PARQUE INFANTIL JOSÉ LUIS CASO CORTINES 106.941,32
MELLORA DAS PISTAS DESCUBERTAS DO PARQUE RAMÓN BARBA (O TEMPLE) E A BARCALA 68.370,67
AMPLIACIÓN E REFORMA DO PARQUE INFANTIL OESTE DA BARCALA 103.653,95
SANEAMENTO EN CURROS ENRÍQUEZ (O GRAXAL) E OUTROS 91.982,95
MELLORA DA ILUMINACION MEDIANTE SISTEMAS LED NA RÚA CURROS ENRÍQUEZ, RÚA CONSTITUCION, RÚA CELSO EMILIO FERREIRO, PARQUE FRANCISCO RODRÍGUEZ, PRAZA MIGUEL A. BLANCO E OUTRAS 68.174,90
PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE CAMBRE, BRIBES E OUTROS 221.951,61
REFORMA DAS PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBERTAS DOS CAMPÓNS (SIGRÁS) E BERNARDO BISH (BREXO) 87.517,96
CASA DA CULTURA DE CAMBRE. PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN. MODIFICADO FEBREIRO 2017. FASE I 1.799.999,98
REORDENACIÓN DOS ESTACIONAMENTOS NA RÚA RÍO SIL, A BARCALA 68.151,75
MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA ENTRE AS RÚAS OTERO PEDRAYO E A COUTELANA, O TEMPLE 75.053,50
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REORDENACIÓN DO ÁMBITO URBANO ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZÁLEZ GARCÉS E PABLO MANZANO. CAMBRE (FASE I) 98.702,01
DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA O ACONDICIONAMENTO DO LATERAL DA PISTA POLIDEPORTIVA DE SANTA MARÍA DE VIGO E CUBERTA DO ACCESO AO POLIDEPORTIVO DO TEMPLE. CAMBRE 3.599,48
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCION PARA A REORDENACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO PASEO DOS TEMPLARIOS. CAMBRE 55.444,21
MELLORA DO PARQUE INFANITL E PISTA POLIDEPORTIVA DA BALASTREIRA (CECEBRE) E DO PARQUE INFANITL DO SOUTO (SIGRÁS) 37.445,91
PAVIMENTACIÓN EN PASEO MARÍTIMO E ÁNXEL FOLE E RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS EN PARROCO M. COBAS, O TEMPLE, CAMBRE 59.826,84
PAVIMENTACIÓN DO VIARIO MUNICIPAL 00307, SOBRECARREIRA, SIGRÁS, CAMBRE 33.639,32
AMPLIACIÓN DO SANEAMIENTO NO VILAR (SIGRÁS) 44.541,72
AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO EN NEBRIXE (BRIBES) 65.716,38
AMPLIACIÓN DO SANEAMIENTO EN SIGRAS DE ABAIXO (SIGRAS) E FRAIZ (CECEBRE) 32.778,85
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PEIRAIO, NOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 00210 E 00259, BRIBES. CAMBRE 90.308,41
REFORMA E ADECUACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA ANTÓN FRAGUAS, O TEMPLE 29.845,15
ORDENACION E MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO CAMPO DA FEIRA 36.000,00
REORDENACIÓN DA CONTORNA RÚAS POLIGONO E FRANCISCO AÑÓN 73.876,57
MELLORA DO PARQUE INFANTIL ESTE DA BARCALA 22.380,52
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCION DE REMODELACIÓN DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE 1) 36.025,61
REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO. ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZALEZ GARCES E PABLO MANZANO (FASE II) 66.541,42
REXENERACIÓN AMBIENTAL DO ESPAZO LIBRE NA CONTORNA DA MAZÁ 4 DA BARCALA. CAMBRE 39.324,82
ACONDICIONAMENTO DE BEIRARRÚA NA BARCALA 36.755,49
REORDENACIÓN DO ESPACIO PEONIL NA RÚA ESTANQUE 45.000,00
MELLORA DO CAMIÑO 00383 DESDE FABÁS A ARMENTAL, CAMBRE 46.563,74
MELLORA DE CAMIÑO MUNICIPAL 0091 NO COBELO, PRAVIO 46.553,06
RENOVACIÓN DE FIRME E NOVOS APARCADOIROS NAS RÚAS FLEMING E LUMIERE, P.I. ESPIRITU SANTO, CAMBRE 97.062,73
INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA NO CAMPO DE FÚTBOL DANI MALLO 41.068,23
NOVA REDE DE PLUVIALES EN EL CAMINO MUNICIPAL CODIFICADO COMO 175, SIXTO, CAMBRE 10.993,58
SANEAMENTO NA RÚA GÁNDARA DO Nº 1 AO Nº 4 PRAVIO 28.432,29
ACONDICIONAMENTO MOTAS RÍO MERO 40.000,00
ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA MEDIANTE A CONSTRUCIÓN DUNHA ROTONDA NO CAMIÑO CODIFICADO COMO 183 DE CELA 24.000,00
MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. LOTE 1 543.894,66
PAVIMENTACION DE BEIRARRÚAS NA MAZÁ M3 DE A BARCALA 48.000,00
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REORDENACIÓN DO ÁMBITO URBANO ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZALEZ GARCES E PABLO MANZANO. CAMBRE (FASE I) 98.702,01
ACTUACIÓN PARA O CAMBIO ESTÉTICO DO POLIDEPORTIVO DO GRAXAL 121.000,00
REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO. ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZÁLEZ GARCÉS E PABLO MANZANO (FASE II) 66.541,42
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A REORDENACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO PASEO DOS TEMPLARIOS. CAMBRE 55.444,21