Plan Municipal de formación

Dende o ano 2000 o Concello de Cambre ven desenvolvendo o Plan Municipal de Formación, co obxectivo de mellorar a cualificación das persoas desempregadas do municipio e favorecer a súa inserción  no mercado de traballo. É dicir, mellorar as competencias profesionais e o nivel de ocupabilidade dos demandantes de emprego do municipio para ser máis competitivos no mercado laboral. 

Esta formación é complementaria á oferta formativa existente procedente da administración competente, a Xunta de Galicia, ou outras administracións públicas e pretende dar resposta ás necesidades de cualificación profesional que require en cada momento o mercado laboral e que non están cubertas ou son insuficientes.

Programación actual

CAMBRE DIXITAL-Emprego é unha programación que forma parte do Plan Municipal de Formación, que está enfocada a mellorar os coñecementos dixitais das persoas en situación de desemprego e contribuír á mellora da súa inserción laboral.

CURSO MODALIDADE  HORAS DÍAS HORARIO PRAZAS EDICIÓNS DATAS
INFORMÁTICA NIVEL BÁSICO Presencial 32 8 9:30-13:30 8 4 7-16 xullo
2-11 ago
18-27 ago
13-22 oct

REALIZACIÓN TRÁMITES INTERNET:

Certificado dixital e Admon. electrónica

Presencial 16 4 9:30-13:30 8 1 29, 30 xullo e 12, 13 agosto

REALIZACIÓN TRÁMITES INTERNET:

Certificado dixital e Admon. electrónica

On Line 16 4 16:30 -20:30 25 1 16, 17, 27 e 28 setembro
OFIMÁTICA Presencial 32 8 9:30-13:30 8 4

19-28 xullo
6-15 set
29 set-8 oct
25 oct-3 nov

BUSCA DE EMPREGO CO TEU DISPOSITIVO MÓBIL Presencial 12 3 9:30-13:30 20 1 1-3 setembro
BUSCA DE EMPREGO A TRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E INTERNET On line 20 5 9:30-13:30 25 1 20-24 setemb
SEGURIDADE EN INTERNET On Line 15 5 17:00- 20:00 25 1 7-11 novemb
TOTAL   143     119 13