Postos vacantes de venda ambulante no recinto feiral do Campo da Feira de Cambre

2 Nov 2022

Por resolución núm.1879/2022 do concelleiro delegado da área de Desenvolvemento Socioeconómico ofertanse os postos vacantes que se relacionan de seguido, ao resto de vendedores ambulantes do recinto feiral do Campo da Feira de Cambre, por si son do seu interese, e únicamente para que os cambien polos que xa teñan outorgados, agás os que o soliciten para ampliación do seu posto. Non se admitiran, neste caso duplicidade de autorizacións.

 

Anuncio Postos vacantes Feira Cambre

Taboleiro

Convocatoria para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino [Actualizado (20/03/23): modificación da lista definitiva de admitidos/excluídos do concurso-oposición para a selección dun técnico de administración xeral interino e convocar á aspirante, dona María Raquel Breijo Trevín, para a celebración do exercicio da fase de oposiciónConvocatoria para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino]

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso-oposición para a selección...

Axudas de BONOTAXI 2023

Cambre aposta novamente polas axudas do Bonotaxi, unha achega para facilitar o transporte das persoas con diversidade...