Postos vacantes de venda ambulante no recinto feiral do Campo da Feira de Cambre

2 Nov 2022

Por resolución núm.1879/2022 do concelleiro delegado da área de Desenvolvemento Socioeconómico ofertanse os postos vacantes que se relacionan de seguido, ao resto de vendedores ambulantes do recinto feiral do Campo da Feira de Cambre, por si son do seu interese, e únicamente para que os cambien polos que xa teñan outorgados, agás os que o soliciten para ampliación do seu posto. Non se admitiran, neste caso duplicidade de autorizacións.

 

Anuncio Postos vacantes Feira Cambre

Taboleiro