Proceso selectivo dun/ha informador/a xuvenil interino/a e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de informadores xuvenís

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Por Resolucións do Concelleiro delegado da área de Recursos Humanos e Servizos Sociais números 1843/2016 e 1844/2016 de data 21 de novembro de 2016, se aprobaron convocatorias e Bases para a selección interina de un/ha informador/a xuvenil e elaboración de relación de candidatos para lista de nomeamentos interinos.

Fecha de publicación: 22 de novembro de 2017.

 

– Anuncio.
– Bases informador xuvenil
Impreso de solicitude

Anuncio lista provisional de admitidos selección interina de un informador/a xuvenil.
“Cualificación  Definitiva do Concurso- Oposición.

Admitidos/Excluidos

Valoración méritos

 

Fecha de publicación: 12 de decembro de 2016

 

 

Valoración de méritos e convocatoria do primeiro exercicio para a selección interina de un/ha informador/a xuvenil.